Země původu: Německo
Rok založení: Začátek 21. století
Web: https://www.skv.pl/
Nabízený sortiment: SKV Germany

SKV Germany | Kvalitní a dostupné autodíly

SKV Germany se řadí mezi výrobce kvalitních dílů pro automobilový průmysl, v němž si získala jméno zejména na trhu s náhradními díly. Na ten dodává komponenty, které se svou kvalitou vyrovnání originálním, avšak stojí o poznání méně. To umožňuje motoristům i mechanikům opravit vozidlo za přijatelnou cenu ve vysoké kvalitě, aniž by majitel vozu poznal rozdíl oproti původnímu dílu. V nabídce německého výrobce se nachází komponenty systému pro přívod vzduchu, klimatizace, převodovky, spojky i řada dalších, která souvisí s motorem a podvozkem. Naprostou většinu náhradních dílů přitom SKV Germany vyrábí po vzoru originálních dílů pro všechny velké i malé automobilky z evropského, asijského a amerického kontinentu, ať se jedná o osobní nebo nákladní vozy.

Díly chlazení a klimatizace SKV Germany

Díly chlazení a klimatizace SKV Germany nabízí adekvátní náhradu za původní, které dosluhují nebo byly poškozeny. Nabídka zahrnuje například vysokotlaké vedení pro distribuci chladící kapaliny, tlakové spínače nebo řídící moduly ventilátoru, které udávají jeho rychlost otáčení, a nechybí ani srdce chladícího okruhu známé jako vodní pumpa. K výrobě dílů chlazení i klimatizace využívá SKV Germany pouze ověřených materiálů, které vydrží potřebný tlak i teploty.

Vodní pumpy SKV Germany

Vodní pumpy SKV Germany stoupají na oblibě mezi automechaniky i samotnými řidiči, kteří oceňují perfektní výkon, kvalitní zpracování i adekvátní cenu vzhledem k vlastnostem dílu. Instalace do vozů je jednoduchá, protože jsou vyráběny na základě originálních komponentů, díky čemuž 100% zapadají do chladícího systému a od prvního spouštění jsou adaptovány na dané vozidlo.

Termostaty SKV Germany

Termostaty SKV Germany se zasluhují o propouštění chladící kapaliny mezi motorem a chladičem ve správném množství a ve správný čas. Dokud má chladivo teplotu kolem 90 °C, zůstává termostat zavřený a přispívá tak k rychlejšímu zahřátí motoru. Jakmile je tato hranice překročena, dochází k jeho otevření a průběžnému propouštění. Z dílny SKV Germany pochází termostaty vyráběné po vzoru originálních autodílů, aby byla zajištěna 100% kooperace s ostatními částmi okruhu.

TERMOSTAT SKV

Rezistory větráků klimatizace SKV Germany

Rezistory větráků klimatizace SKV Germany zajišťují elektrický odpor a potažmo zrychlují nebo zpomalují rychlost otáčení ventilátoru, který vhání vzduch do kabiny vozidla. Nezbytný je proto nejenom pro foukání studeného vzduchu, ale rovněž pro topení v zimním období. Aby nedocházelo k jejich poškozování, vyrábí SKV Germany rezistory větráků z houževnatých materiálů s dlouhou životností.

REZISTOR VETRAKU KLIMATIZACE SKV

Regulační ventily chladící kapaliny SKV Germany

Regulační ventily chladící kapaliny SKV Germany de facto udávají množství a rychlost průtoku chladícího média v okruhu. Pokud je zanedbáván a dojde k jeho zanesení, můžou se ucpat a následně poškodit právě regulační ventily. Následkem bude nekontrolované propouštění chladící kapaliny, takže bude motor chlazen příliš, nebo naopak nedostatečně. Výměnou poškozeného komponentu za regulační ventil chladící kapaliny SKV Germany lze uvést věci do pořádku a zajistit tak oběh chladiva v optimálním množství.

Vysokotlaké vedení klimatizace SKV Germany

Vysokotlaké vedení klimatizace SKV Germany prokazuje stejně dobrou službu jako originální díl. Vydrží tlaky vyšší než jaké zvládne kompresor vytvořit a zabezpečuje tak, že bude chladící kapalina vždy dopravena na své místo. Jedná se o vysokotlaké vedení z kompresoru do sušárny, kde je zbavena vlhkosti, zatímco ochlazený vzduch dále proudí do kabiny vozu. V nabídce však nechybí ani hadice, které zajišťují přívod horké kapaliny z bloku motoru do chladiče a naopak, nebo hadice zajišťující výměnu s expanzní nádobou.

Tlakové spínače SKV Germany

Tlakové spínače SKV Germany jsou velmi přesné a udržují si efektivitu i při vysoké zátěži, kdy mohou některé neznačkové díly podávat nepřesné informace. V chladícím okruhu působí jako bezpečnostní prvek, aby nedošlo k poškození kompresoru pod vysokým tlakem. Jak jo kapalina opouští, z druhé strany do něj zase vstupuje, což je třeba regulovat. Tlakové spínače SKV Germany tak zajišťují bezpečnost chladícího okruhu a tím zabraňují přehřátí motoru.

TLAKOVÝ SPÍNAČ SKV

Řídící moduly a ventilátory SKV Germany

Řídící moduly chladícího ventilátoru SKV Germany ovlivňuje, jakou rychlostí se bude točit ventilátor umístěny u chladiče motoru. Na základě získaných informací o teplotě motoru zvyšuje nebo snižuje rychlost otáčení větráku, čímž dochází k potřebnému chlazení hnací jednotky. Řídící moduly od SKV Germany jsou v tomto ohledu velmi přesné, takže nikdy nedochází k příliš velkému, ale ani nedostatečnému, tlumení motoru. Samotné větráky jsou u tohoto výrobce zastoupeny jen velmi málo, do budoucna se snad nabídka rozšíří i pro další vozy.

ŘÍDÍCÍ MODUL VENTILÁTORU SKV

Snímače teploty chladící kapaliny SKV Germany

Snímače teploty chladící kapaliny SKV Germany mají zásadní roli v řízení motoru, kde se podílí na jeho ochlazování. Pomocí elektrického odporu vyhodnocují, v jaké rovině je aktuálně nutné teplotu kapaliny udržovat, aby mohl motor optimálně pracovat a nedošlo k jeho přehřátí. V podání SKV Germany pracují teplotní snímače chladící kapaliny s maximální přesností a bez odchylek oproti originálním dílům.

SNÍMAČ TEPLOTY CHLADIVA SKV

Hadice pro výměníky tepla SKV Germany

Hadice pro výměníky tepla SKV Germany vedou kapaliny s rozdílnou teplotou, pročež musí být odolné vůči vysokým i nízkým teplotám a odolat působení vnějších vlivů. Ať už vedou do výměníku, kde se kapaliny přímo nemísí, nebo například do "hlavního" chladiče, zastává SKV Germany politiku vysoké kvality.

HADICE CHLADIČE SKV

Díly pro přívod vzduchu SKV Germany

Díly pro přívod vzduchu SKV Germany se vyznačují vysokou odolností, dlouhou životností a maximální předností, která je v tomto případě dvojnásob důležitá. Portfolio zahrnuje komponenty prakticky celého potrubí, včetně škrtících klapek, regulačních ventilů a hadic samotných. Po instalaci těchto OEM komponentů získávají vozidla původní vlastnosti a dochází k optimalizaci vstřikování, respektive celého spalovacího procesu.

Hadice pro přívod vzduchu SKV Germany

Hadice pro přívod vzduchu SKV Germany jsou navrženy tak, aby vydržely extrémní tlaky, k nimž mezi filtrem a škrtící klapkou dochází. V závislosti na motorizaci jsou vyrobeny z velmi odolného gumového nebo plastového materiálu, což jim zajišťuje dlouhou životnost a protekci vůči nepříznivým vlivům, zejména v zimním období.

SACÍ HADICE SKV

Volnoběžné regulační ventily SKV Germany

Volnoběžné regulační ventily SKV Germany mají na starosti množství přiváděného vzduchu do spalovacího prostoru benzínových motorů v případě, kdy vůz klidně stojí a motor "běží" na volnoběh. V podání tohoto výrobce velmi dobře odolávají vnějším vlivům, což platí rovněž pro použité těsnění. Hnací agregát je tak udržován v klidu a nedochází ke ztrátě komprese ani nepravidelnému chodu.

REGULAČNÍ VOLNOBĚŽNÝ VENTIL SKV

Kontrolní jednotky klapek SKV Germany

Kontrolní jednotky klapek sacího potrubí SKV Germany podporují výkon motoru při nízkých otáčkách, kdy dochází k horizontálnímu víření vzduchu podél osy válce v naftových motorech. Cenově vychází o poznání lépe než originální díly a jsou proto častou volbou při opravě ojetin.

Převodníky tlaku SKV Germany

Převodníky tlaku SKV Germany nahrazují originální díly a zajišťují stejně přesné vytváření tlaku kombinací vakua a atmosferického tlaku, jaký se ve vozech využíval dříve. V tomto případě je možné zajistit provoz EGR ventilu dle požadovaných podmínek, čímž dochází ke snížení produkovaných škodlivin naftového motoru.

Moduly sacího potrubí SKV Germany

Moduly sacího potrubí SKV Germany mají v celém systému důležitou roli, protože zajišťují rovnoměrné proudění vzduchu do jednotlivých válců motoru. Německý výrobce je zhotovuje po vzoru originálních komponentů, aby 100% kooperovaly s ostatními díly bez nutnosti jejich výměny.

Škrtící klapky SKV Germany

Škrtící klapky SKV Germany jsou plnohodnotnou náhradou původního dílu, u něhož došlo k poškození nebo už nepracuje, jak má. Ve vozech tak upravují množství nasávaného vzduchu velmi přesně, pročež může hnací agregát podávat požadované výkony včetně akcelerace. Škrtící klapky SKV Germany také zásadně přispívají k optimalizaci spotřeby paliva, která je snížena až o několik procent.

TĚLO ŠKRTÍCÍ KLAPKY SKV

Řemenice alternátorů SKV Germany

Řemenice alternátorů SKV Germany jsou navrhovány tak, aby vydržely neustálé tření i v extrémních situacích. Jedině tak mohou zajišťovat roztáčení alternátoru a ten generovat proud důležitý pro napájení elektrických systémů vozidla. Zhotovováním z ověřených materiálů dokonale zapadají do původního mechanismu, v němž je řemenice alternátoru roztáčena klínovým řemenem.

ŘEMENICE ALTERNÁTORU SKV

Díly do převodovek SKV Germany

Díly do převodovek od SKV Germany jsou prozatím v nabídce velmi pomálu, jedná se prakticky o několik málo kousků. U automatických mezi ně patří například filtr automatické převodovky, snímač rychlosti nebo mechanismus řadící páky, zatímco u manuálu se jedná výhradně o lanka k řadící páce, která zařazují ozubená kola převodovky do správných pozic. Bez ohledu na malé zastoupení těchto dílů v nabídce SKV Germany jsou vyráběny s důrazem na kvalitu, stejně jako je tomu u všech ostatních autodílů.

MECHANISMUS ŘADÍCÍ PÁKY SKV

Díly pohonu nápravy SKV Germany

Díly pohonu nápravy SKV Germany v tuto chvíli zahrnují pouze podpěry hřídelů pro pár automobilů, primárně pro osobní. Výroba je však velmi přesná a do budoucna by měl být sortiment rozšiřován, což ovšem závisí na poptávce trhu. Produkované podpěry hřídelů zajišťují správnou oporu v momentech, kdy dochází k posouvání ložisek, což vyžaduje nejenom přesnost, ale rovněž odolné materiály, jaké SKV Germany používá.

PODPORA HŘÍDELE SKV

Řemenice klikového hřídele SKV Germany

Řemenice klikového hřídele SKV Germany vynikají vysokou odolností vůči mechanickému poškození a skvělou stabilitou, a zajišťují tak efektivní přenos síly z klikového hřídele na vačkový. Nabídka SKV Germany zahrnuje řemenice pro řadu osobních automobilů.

ŘEMENICE KLIKOVÉHO HŘÍDELE SKV

Brzdový systém SKV Germany

Brzdový systém SKV Germany obsahuje nejčastěji měněné komponenty, které obvykle nejsou drahé, mají však zásadní vliv na bezpečnost jízdy. Portfolio skýtá třeba třmen, jedny z nejvíce namáhaných komponentů podvozku obecně, snímače rychlosti pro sběr a posílání dat do systému ABS, nebo obyčejná lanka parkovací brzdy. SKV Germany věnuje výrobě autodílů pro brzdový systém zvláštní pozornost, aby nedocházelo na silnicím ke zbytečným nehodám. Vedle toho drží řadu certifikací, pročež jsou zárukou bezpečnosti a 100% součinnosti s ostatními částmi.

Brzdové třmeny SKV Germany

Brzdové třmeny SKV Germany zajišťují upevnění a fixaci brzdových destiček a zároveň se starají o jejich pohyblivost během brzdění. Během procesu je zajištěna ochrana brzdových destiček před nadměrným opotřebením, stejně jako před vlhkostí a špínou. Ačkoliv je na trhu řada prémiových výrobců jako Brembo, nabízí SKV Germany velmi dobrou kvalitu, dlouhou životnost a přijatelnou cenu.

BRZDOVÝ TŘMEN SKV

Brzdové hadice SKV Germany

Brzdové hadice SKV Germany nabízí vysokou odolnost vůči tlakům, které jsou vytvářeny při stlačování kapaliny. Nabízeny jsou v různých provedeních pro desítky automobilů, v nichž zaujmou místo originálního dílu bez rozdílu v efektivitě brzdového systému.

BRZDOVÁ HADICE SKV

Lanka ruční brzdy SKV Germany

Lanka ruční brzdy SKV Germany jsou navrženy pro dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému namáhání i nepříznivým vlivům. Díky tomu se stávají optimální náhradou za poškozené lanovody osobních i užitkových vozů, ať už je parkovací brzda využívána k zajištění aut během stání na parkovišti, nebo pro pohodlný rozjezd do kopce.

LANKO RUČNÍ BRZDY SKV

Snímače rychlosti kola SKV Germany

Snímače rychlosti kola SKV Germany zajišťují ve voze důležitou roli, když zachytávají, jakou rychlostí se kolo otáčí, aby mohl ABS na základě získaných informací efektivně zpomalovat vozidlo. V případě, že dojde k jeho poškození, dojde k deaktivaci ABS a systémů kontroly, což vede ke ztrátě stability a trakce. SKV Germany proto vyvinulo snímače rychlosti, které jsou adekvátní náhradou za ty originální.

SNÍMAČ ABS SKV

Vakuová čerpadla a hadice SKV Germany

Vakuová čerpadla a hadice SKV Germany jsou součástí brzdového systému, v němž působí jako posilovač. Dojde-li k jejich poškození, znamená to pro řidiče obtížné sešlapávání pedálu a vynakládání zbytečného úsilí. Jak hadice, tak vakuová čerpadla SKV Germany vytváří cenově přijatelnou alternativu k původním dílům, aniž by došlo ke snížení efektu.

VAKUOVÁ PUMPA SKV

Díly spojky SKV Germany

Díly spojky SKV Germany mají malé zastoupení a v současné době nabízí pouze pomocné válce spojky. Ty jsou stejně jako zbytek ústrojí velmi namáhané, když přejímají tlak z hlavního válce a vysouvají tyč, kterou tlačí proti vidlici k uvolnění spojky. V podání SKV Germany se jedná o perfektně zpracované komponenty s odolným povrchem proti mechanickému poškození a odolností vůči teplotním extrémům.

CENTRALNI VALEC SPOJKY SKV

Díly klikové skříně SKV Germany

Díly klikové skříně SKV Germany představují odolné komponenty tohoto mechanismu, který je během jízdy vystavován permanentní zátěži. V průběhu tak dochází k jejich opotřebení a mohou žádat výměnu, což se týká klikového i vačkového hřídele, rozvodových kol a souvisejícího příslušenství, které je uložené v klikové skříni. SKV Germany vyrábí zejména hadice (potrubí) a ventily, jejichž správná činnost je stěžejní pro optimální chod klikové skříně.

Odlučovače oleje SKV Germany

Odlučovače oleje SKV Germany mají v klikové skříni stejně důležitou práci jako ventily k odvětrávání, když zachytávají olej, který by jinak zanášel sací systém. Včasným zachycením maziva už v klikové skříni předchází odlučovače oleje SKV Germany zanášení potrubí a škrtící klapky, což by jinak vedlo ke snížení výkonu vozidla.

ODLUČOVAČ OLEJE SKV

Ventily odvzdušnění klikové skříně SKV Germany

Ventily odvětrávání klikové skříně SKV Germany zajišťují, že nedojde k nahromadění látek jako voda, oxid uhelnatý, palivo nebo vzduch ve skříni, kde by mohlo dojít k jejich zažehnutí, případně vytvoření tlaku, který by poškodil těsnění a rozvrátil tak celou soustavu.

VENTIL ODVZDUŠNĚNÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ SKV

Odvzdušňovací hadice SKV Germany

Odvzdušňovací hadice SKV Germany pomáhají uvolnit tlak a nahromaděné plyny vznikající v oblasti klikové skříně a zabraňují tak poškození těsnění i celého mechanismu. Protože se jedná o poměrně namáhaný díl, dává si SKV Germany záležet na jejich výrobě stejně jako kdyby se jednalo o originální komponenty.

ODVZDUŠŇOVACÍ HADICE KLIKOVÉ SKŘÍNĚ SKV

Díly pro motor od SKV Germany

Díly pro motor od SKV Germany jsou v nabídce zastoupeny méně a prakticky se jedná pouze o příslušenství, které je rovněž produkováno ve velmi dobré kvalitě. Ačkoliv se jedná o OEM, má téměř shodné vlastnosti s originálními autodíly jednotlivých značek. Portfolio obsahuje například těsnění hlavy válců a plastová víka, která ochrání horní část tohoto dílu, součásti rozvodů apod.

KRYT VENTILU SKV

Napínáky rozvodových řetězů SKV Germany

Napínáky rozvodových řetězů SKV Germany se vyznačují odolností a bezproblémovým chodem a dlouhou životností, jakož i pevným uchycením řetězu, které výrazně nepovolí ani po letech užívání. Zatímco některé neznačkové napínáky vydrží sotva 70 – 100 tisíc km, ty od SKV Germany až trojnásobek. Poskytují tak kolikrát delší životnost, než jakou mají originální díly užívané v prvovýrobě; cenově však zůstávají dostupné.

Řídící ventil vačkového hřídele SKV Germany

Řídící ventil vačkového hřídele SKV Germany funguje jako seřizovací komponent, který napomáhá správnému časování při otevírání jednotlivých ventilů ve válcích. Díky tomu může agregát optimálně fungovat a dobře se vypořádávat s navyšováním výkonu.

EGR SKV Germany (recirkulace výfukových plynů)

Systém recirkulace výfukových plynů patří mezi velmi namáhané a často dochází k jeho zanášení nebo poškození klíčových součástí. Jakmile si vyžádají výměnu, je nanejvýš nutné použít díly shodné s původními, protože jedině tak bude zajištěna 100% funkčnost a kooperace mezi nimi. SKV Germany zaměřuje část výroby na tuto oblast, v níž produkuje jak EGR ventily a jejich přípojné potrubí, tak chladiče výfukových plynů, těsnění a řadu dalších ventilů.

EGR ventily SKV Germany

EGR ventily SKV Germany se vyznačují vysokou účinností a výrazně delší životností, než jakou mají některé nobrand díly. Jejich funkčnost je přitom v naftových motorech klíčová kvůli snížení produkovaných emisí, zatímco materiály přímo ovlivňují jejich životnost a rychlost, jakou se zanáší. Aby docházelo i po výměně původního EGR ventilu ke snižování emisí a vracení části výfukových plynů zpět do motoru v potřebné míře, vyrábí je SKV Germany po vzoru těch originálních. Každý automobil tak dostává do detailu propracovaný náhradní díl, který je plnohodnotnou náhradou.

EGR VENTIL SKV

Chladiče EGR SKV Germany

Chladiče EGR SKV Germany zajišťují snižování teploty výfukových plynů, které jsou vraceny zpět do motoru. V podání tohoto výrobce mají velmi dobrou účinnost srovnatelnou s původním komponentem, takže motorista v praxi nepozná rozdíl. Správná činnost EGR systému, tedy recirkulace výfukových plynů, závisí do značné míry právě na tomto chladiči, a není vhodné na něm šetřit. Současně totiž prodlužuje životnost samotného EGR ventilu a zamezuje jeho nadměrnému poškození v důsledku přehřívání.

CHLADIČ EGR VENTIL SKV

Potrubí EGR ventilu SKV Germany

Potrubí EGR ventilu SKV Germany slouží k distribuci výfukových plynů a je přímo spjato s ventilem, do něhož skrze něj proudí nečistoty a mastnota. Aby k tomu nedocházelo, doporučujeme používat aditiva do nafty a oleje, která budou čistit nejenom potrubí, ale i samotný ventil.

POTRUBI EGR VENTIL SKV

Regulační ventil tlaku výfukových plynů SKV Germany

Regulační ventil tlaku výfukových plynů SKV Germany v podstatě určuje, jak rychle mohou proudit spaliny z motoru do EGR systému, aby nedošlo k jeho zahlcení. Pro jeho správnou funkčnost se výrobce soustředí na každý detail a vyrábí tyto regulační ventily s maximální přesností tak, aby 100% kooperovaly s ostatními díly. V systému EGR je tak udržován tlak potřebný pro optimální chod motoru a provoz auta, a nedochází k nadměrnému opotřebení dílů.

PODTLAKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL SKV

Díly podvozku SKV Germany

Díly podvozku SKV Germany představují alternativu k původním komponentům, které jsou příliš drahé, avšak vyžadují výměnu. Ačkoliv se u většiny jedná o velmi odolné součásti podvozku, mohou být poškozeny při bouračce nebo působením vnějších vlivů. V portfoliu německého výrobce se nachází mechanické komponenty jako táhla, kulové čepy, ložiska nebo ramena, i elektronické snímače.

Stabilizátory odpružení SKV Germany

Stabilizátory odpružení SKV Germany hrají nemalou roli v ovladatelnosti vozidla, s níž mívají problémy zejména starší a bouraná auta. Jelikož se jedná o zásadní bezpečnostní prvek, nejsou na místě levné náhražky, ale kvalitní komponenty, které nabízí shodné vlastnosti s originálními. Stabilizátory odpružení SKV Germany efektivně snižují náklon vozidla v zatáčkách a dopřávají posádce maximální komfort.

Ložiska nábojů kol SKV Germany

Ložiska nábojů kol SKV Germany nabízí alternativu v případě, že by došlo k poškození původního dílu. Ty jsou zpravidla velmi odolné a obvykle vydrží po celou dobu užívání auta, pokud však dojde k vylomení kola, bouračce, nebo třeba nadměrnému působení vnějších vlivů, může si žádat výměnu. SKV Germany vyrábí ložiska nábojů pro přední i zadní kola z materiálů, které odolávají mechanickému tření i teplotním extrémům. Mezi automechaniky tak patří mezi nejoblíbenější, jelikož se velmi podobají originálním autodílům a stojí výrazně méně.

LOŽISKA NÁBOJE KOL SKV

Příčná ramena SKV Germany

Příčná ramena SKV Germany, nazývaná také rameny pro zavěšení nápravy, spojují odpružení vozu s rámem. S tím souvisí například i níže zmíněné kulové klouby, táhla, náboje kol apod. V podvozku auta hrají příčná ramena velkou roli a je maximálně nutné, aby odolávala nerovným vozovkám i jakýmkoliv jiným podmínkám. Proto je SKV Germany zhotovuje pouze z odolných materiálů, které nejenom zvládají mechanické zátěže, ale rovněž vnější vlivy. V porovnání s neznačkovými komponenty mají až násobně lepší výsledky, což je u zavěšení kol zásadní.

Snímače úhlu natočení volantu SKV Germany

Snímače úhlu natočení volantu SKV Germany, zkráceně označovány SAS, hrají nezbytnou roli v bezpečnosti řízení. Jakmile dojde k pootočení volantu, vyšle snímač informaci do řídící jednotky a do systému ABS, který díky tomu může efektivně reagovat. V případě, že dojde k jeho poškození, nabízí SKV Germany ekonomicky dostupné snímače úhlu natočení volantu, jež lze kvalitativně srovnat s původními autodíly.

SNÍMAČ ÚHLU NATOČENÍ KOL SKV

Hadice posilovače řízení SKV Germany

Hadice hydraulického posilovače SKV Germany jsou velmi odolné vůči tlaku i působení vnějších vlivů. Díky tomu nedochází ke zpuchření ani popraskání a dokáží plnit svou roli i během extrémních teplotních výkyvů. Pokud přeci jenom dojde k poškození, třeba v důsledku stáří, bouračky, nebo špatných reakcí posilovače, lze hadici díky SKV Germany bez velkých nákladů vyměnit.

Konce táhel řízení SKV Germany

Konce táhel řízení SKV Germany, nebo také konce spojovacích tyčí, představují spojení mezi zavěšením a koly, která natáčí dle podle polohy volantu. Z několika důvodů jsou táhla rozděleny na více částí, přičemž tou nejnamáhanější jsou právě konce. Celý díl včetně kulového kloubu je vystavován nejenom vysoké mechanické zátěži, ale rovněž působení vnějších vlivů. Stejně jako ramena nebo další části zavěšení, mají konce táhel řízení SKV Germany zásadní vliv na geometrii nápravy.

KONEC SPOJOVACÍ TYČE SKV

Klouby řízení SKV Germany

Klouby řízení SKV Germany jsou další součástí zavěšení předních kol, která drží a jsou tak spojovacím bodem mezi zavěšením a řízením. Pro svou povahu mají zásadní vliv na geometrii nápravy, takže v případě poškození se mohou kola přirozeně stáčet do strany. Z dílny SKV Germany proto vychází pouze takové komponenty, které snesou i dlouhodobě nadměrnou zátěž a jízdu v drsném terénu. Vylity jsou z vysoce kvalitních materiálů, s nimiž mají klouby řízení shodné vlastnosti s originálními autodíly, jaké používají automobilky v prvovýrobě.

Kulové klouby SKV Germany

Kulové klouby SKV Germany se vyznačují extrémní odolností vůči mechanickému tření, které bývá častou příčinou špatné reakce kol při otáčení volantu. Taková porucha se může projevit také u originálních komponentů, a to zejména při častém užívání vozidla v náročném terénu. Aby řidič získal nad vozidlem opět 100% kontrolu, vyrábí SKV Germany kulové klouby včetně jejich uložení, a rovněž táhla a konce táhel, takže spolu jednotlivé díly perfektně kooperují.

KULOVÝ KLOUB SKV

Homokinetické klouby SKV Germany

Homokinetické klouby SKV Germany jsou známé také jako stejnoběžné nebo sférické, protože umožňují přenos otáček z jednoho hřídele na druhý v různém úhlu, aniž by došlo ke ztrátě rychlosti. Z tohoto důvodu jsou často užívány na přední hnací nápravě automobilů, a méně pak u vozidel se zadním náhonem. V podání SKV Germany zastoupí homokinetické klouby zcela ty původní a prodlouží životnost na maximum. Toho dosahuje výrobou z osvědčených a houževnatých materiálů s nízkým třením a vysokou teplotní odolností.

Hydraulická čerpadla posilovače řízení SKV Germany

Hydraulická čerpadla posilovače řízení SKV Germany usnadňuje otáčení volantu, respektive kol, takže není třeba, aby řidič vyvíjel velkou sílu. Pokud by došlo k jeho poškození, bude otáčení volantu přinejmenším ztížené, což by vedlo ke špatné ovladatelnosti vozu. Aby zůstal řidiči komfort, vyrábí SKV Germany hydraulická čerpadla v souladu s ostatními komponenty, a může tak být poháněno pohybem klikového hřídele bez jakýchkoliv omezení.

ČERPADLO POSILOVAČE ŘÍZENÍ SKV

Mechanismy stahování oken SKV Germany

Mechanismy stahování oken SKV Germany, někdy označované jako regulátory, mají v nabídce německého výrobce opravdu velké zastoupení. Nabídka pokrývá jak osobní, tak užitková a nákladní auta, ať už používají ruční nebo mechanický mechanismus stahování. Díky využívání kvalitních a houževnatých materiálů vydrží i časté namáhání.

Díly systému dodávky paliva SKV Germany

Díly systému dodávky paliva SKV Germany jsou vyráběny s ohledem na přísné vlastnosti automobilů, které vyžadují zejména v oblasti palivového systému to nejlepší. Oproti některým neznačkovým dílům vydrží ty od SKV Germany až o 50 % déle a snesou i větší teplotní zátěže. Nabídka zahrnuje zejména palivová čerpadla a jednotky, které odesílají signály o hladině paliva. V malé míře jsou zastoupeny ventily nebo filtry paliva, hadice a potrubí, nebo krytky na palivové jednotky. Cenově se tyto náhradní díly pro auta opět pohybují velmi příznivě, ne však na úkor kvality, ta zůstává zachována na úrovni originálních komponentů.

PALIVOVÉ ČERPADLO SKV

Díly zapalovacího systému SKV Germany

Díly zapalovacího systému SKV Germany nahrazují poškozené nebo špatně fungující komponenty, s nimiž auto nemůže efektivně fungovat. Nejčastěji se problémy projevují ztrátou výkonu a akcelerace, případně vynecháváním či úplným zhasínáním, zvýšenou spotřebou paliva apod. V nabídce SKV Germany se nachází důležité součásti zapalovacího systému, jako jsou cívky, snímače a spínače, díky nimž můžou cívky ve správný čas vytvořit jiskru a předat ji zapalovací svíčce. Z dílny SKV Germany sjíždí velmi kvalitní komponenty, které vydrží i násobně déle než některé neověřené, a to stále za přijatelnou cenu.

Zapalovací cívky SKV Germany

Zapalovací cívky SKV Germany vytváří jiskry pomocí vysokého napětí, které následně přeskočí na samotnou svíčku a zapálí ji tak. V momentě, kdy bude její síla nedostatečná nebo snad začne vynechávat, dojde ke snížení výkonu motoru, vynechávání a ztrátě akcelerace. Výměnou za zapalovací cívku SKV Germany vrátíte vozu původní vlastnosti (v závislosti na opotřebení dalších částí) za nízkou cenu, ovšem při zachování kvality.

Snímače zapalování SKV Germany

Snímače zapalování SKV Germany mají na starost sledovat polohu klikového hřídele hnací jednotky a dle získávaných informací synchronizovat jiskry na zapalovacích svíčkách. Díky tomu dochází k zapalování ve správný čas a motor může optimálně pracovat. Pakliže vůz zapaluje směs později (nebo naopak dříve), projeví se potíže snížením výkonnosti a možným poškozením ústrojí. Aby nebyla výměna příliš drahá, produkuje SKV Germany vysoce účinné díly dlouhé životnosti, které spolehlivě zastoupí ty originální.

Díly systému promazávání SKV Germany

Díly systému promazávání SKV Germany zahrnují několik druhů produktů, respektive náhradních komponentů pro tento systém. Jedná se například i těla olejových filtrů, víčka na olejové nádrže, hadice vedoucí olej na své místo, nebo senzor sledující stav hladiny. Z dílny SKV Germany vychází i v tomto případě díly, jejichž vlastnosti přímo vychází z originálních, což zajišťuje perfektní kooperaci s ostatními díly.

Čerpadla vstřikování vzduchu SKV Germany

Čerpadla vstřikování vzduchu SKV Germany, někdy známá také jako sekundárního vstřikování, představují zvláštní díly, jejichž činností je snižovat množství emisí vypouštěných do ovzduší. Po nastartování vytváří vozidlo přebytek kysličníku uhelnatého a uhlovodíků, které nemohou být bezprostředně po "zažehnutí" motoru spáleny, jelikož karburátor zatím nezískal provozní teplotu. A právě v těchto momentech dochází prostřednictvím čerpadla SKV Germany ke vstřikování čerstvého vzduchu do výfukového potrubí, čímž je vyvolána dodatečná oxidace škodlivých látek. K jejich výrobě je tradičně užíváno houževnatých a odolných materiálů s přesně specifikovanými vlastnostmi pro konkrétní vozidlo, což je zárukou 100% funkčnosti a součinnosti s ostatními díly.

VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU SKV

Tlumiče nárazů SKV Germany

Tlumiče nárazů SKV Germany nahrazují nedílnou součást vozidel, u nichž došlo k poškození těchto komponentů, které pohlcují nárazy. Jejich kvalita přímo rozhoduje o komfortu během jízdy, jakož o rychlosti opotřebení podvozku. Aby vydržely tlumiče co nejdéle, vyrábí je SKV Germany z ověřených a velmi houževnatých materiálů. Ani tvrdé nárazy nebo projíždění děr tak jejich funkčnost dramaticky nesníží a zůstane zachován jistý standard pohodlí.

Spínače a snímače SKV Germany

Spínače SKV Germany mají v autech využití na několika místech, obvykle se přitom jedná o oblast motoru. Ačkoliv jde o relativně nenápadné komponenty, jsou pro optimální chod stěžejní, a jejich přesné měření, resp. snímání, ovlivňuje také spotřebu paliva, akceleraci hnací jednotky, nebo časování automatické převodovky. Nabídka SKV Germany obsahuje například spínač brzdových světel, která jsou nezbytná k signalizaci během zastavování nebo snižování rychlosti, a také spínače bezpečnostních světel známých jako "blikačky".

SPÍNAČ BRZDOVÉHO SVĚTLA SKV

Přepínací / ovládací páčky SKV Germany

Přepínací / ovládací páčky SKV Germany jsou vhodnou náhradou za ošoupané, zlomené nebo jinak poškozené ovládací prvky, které slouží k přepínání světel, pouštění blinkrů, stěračů apod. V portfoliu výrobce se nachází páčky zejména pro osobní vozy, do nichž jsou vyráběny na základě vlastností originálních dílů. Kompatibilita i 100% funkčnost je tak samozřejmá.

Snímače rychlosti otáček SKV Germany

Snímače rychlosti otáček SKV Germany předávají informace, jak rychle se vozidlo pohybuje, do řídící jednotky. Ta díky tomu dokáže efektivněji zařadit správný rychlostí stupeň ve vozech s automatickou převodovkou, a celkově zajistit optimální chod motoru i podvozku.

Snímače ujeté vzdálenosti SKV Germany

Snímače ujeté vzdálenosti SKV Germany posílají informace do počítadla kilometrů, které ukazuje počet ujetých kilometrů. Aby byly zaznamenávány správné údaje, musí být tento snímač funkční, v opačném případě nebude možné s přesností zjistit nájezd vozidla.

Díly čištění oken SKV Germany

Díly čištění oken SKV Germany zahrnují několik komponentů, které slouží k udržování oken v čistotě. Jedná se o motory, které pohybují stěrači, a vodní pumpy k pokropení čelního skla nebo aplikaci čistícího prostředku. Nabídku doplňují tyče stěračů, přes něž probíhá přenos pohybu z motoru na stěrače.

VODNÍ ČERPADLO ČIŠTĚNÍ OKEN SKV

Zámky dveří a kapoty SKV Germany

Zámky dveří a kapoty SKV Germany jsou ve velkém zastoupeny pro zejména pro osobní auta. Jedná se o kompletní zámkové mechanismy, které stačí nainstalovat a zapojit dráty. Kompatibilita je zajištěna díky shodným vlastnostem a rozměrům s originálními díly. V nabídce SKV Germany je také příslušenství jako rám kliky dveří nebo samotná madla.Máte zájem o sortiment značky SKV Germany? Můžete ho nalézt pomocí hledácího pole na našem e-shopu.

Autor článku
Jaroslav Peremský
Jsem manažer prodeje a marketingu s mnohaletou praxí v různých firmách a odvětvích. V roce 2016 jsem se rozhodl plně zaměřit svoji pozornost na automobilový průmysl a prodej autodílů. Využil jsem svých zkušeností, které jsem spojil se svými zájmy a koníčky. Mým cílem je posunout laťku v oblasti prodeje autodílů na vyšší úroveň. V praxi jsem více jak 7 let a své nově nabyté znalosti v oblasti prodeje autodílů a spotřebního zboží pro auto-moto mohu díky blogu publikovat a sdílet s Vámi.
AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC - ABS, FTE, FEBI, SKV GERMANY akce autorozvody
OMEZENÍ DOPRAVY 123 KURÝR AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE