VICTOR REINZ

09. 04. 2019
|
Kategorie Výrobci

Země původu: Německo (Charlottenburg)
Rok založení: 1920
Web: http://www.reinz.com/

 

Bylo to poslední den roku 1920, kdy Hugo Reinz založil v Charlottenburgu, jedné ze čtvrtí Berlína, velkoobchodní společnost zaměřenou na vývoj a prodej železničních a průmyslových výrobků. K tomuto kroku se odhodlal poté, co během svých pravidelných návštěv a pobytů ve zkušebních laboratořích u německých, rakouských, českých a francouzských konstruktérů motorů načerpal řadu odborných zkušeností a cenných poznatků. Sám se během těchto stáží intenzivně podílel na řešení problémů souvisejících s vývojem, výrobou a s montáží těsnění.

První zákazníci, kteří využili nabídku jeho nově založené společnosti s názvem Reinz-Dichtungs GmbH, se etablovali zejména ze segmentu prudce se rozvíjejícího leteckého průmyslu. Mezi další klienty rovněž patřili zástupci přibližně 65 podniků specializovaných na produkci motorů pro různé dopravní prostředky.

Německá firma Huga Reinze ihned po svém založení zaznamenala neuvěřitelný zájem o své výrobky a během pár let se vypracovala na předního dodavatele těsnění pro téměř všechny evropské výrobce vozidel.

Jedním z prvních výrobků, které se začaly v podniku vyrábět a o něž byl veliký zájem, byla vlastní plochá těsnění. Sortiment firmy Huga Reinze se brzy rozšířil o těsnicí azbestové desky, desky ze směsi pryže a azbestu a rovněž o desky zhotovené z vláknito-azbestových vláken.

Navzdory nejisté době (Německo bylo po 1. světové válce v roli poražených a muselo státům Dohody zaplatit značné válečné reparace) se továrně Huga Reinze daří. A tak mohl v roce 1922 přistoupit k dalšímu kroku, který předznamenal stabilitu a příští expanzi: otevřel novou továrnu v Berlíně, ve čtvrti Spandau, aby tak uspokojil poptávku své neustále rostoucí klientely.

Jeden z přelomových okamžiků historie světového automobilismu nastal na počátku 20. let 20. století, když výrobci motorů začali postupně opouštět koncepci motorů s pevným blokem. Hugo Reinz, muž podnikatelského ducha, neúnavný vynálezce a zručný konstruktér, okamžitě pochopil, jak obrovský potenciál se skrývá v těchto budoucích pohonných jednotkách. Věděl, že zvýšené kompresní poměry u nově konstruovaných motorů společně s vyšší výkonností budou vyžadovat nový prvotřídní materiál, který by v těchto náročných podmínkách obstál. Bylo evidentní, že firma, která jako první pevně uchopí příležitost vyvíjet a produkovat takováto efektivní těsnění, získá obrovskou konkurenční výhodu. A Hugo Reinz chytil pevně tuto šanci za pačesy a už ji nepustil.

Takže není divu, že se brzy stal vítaným hostem ve všech významných vývojových a projekčních kancelářích rakouských, německých, francouzských i českých automobilek. Dokonce i když autoři nových konceptů předváděli prototypy vozů na utajených zkušebních tratích, Hugo Reinz jim byl vždy nablízku a plně k dispozici, aby přispěchal na pomoc se svými odbornými radami.

Zvyšující se požadavky na kvalitu motorů s vnitřním spalováním, nové problémy jako např. ztráta výkonu nebo poškození motoru způsobené únikem vody z chladiče, to vše vytvářelo obrovský tlak na podstatné zrychlení inovačních procesů ve vývoji a v produkci těsnění motorů. Právě proto začal Hugo Reinz hledat vhodný materiál, který by byl vhodný pro výrobu nového tenkostěnného typu plochého pružného těsnění. Po dlouhé řadě experimentů Reinz objevil, že tím nejlepším favoritem pro novou generaci těsnění bude pevný, vláknitý azbestovo-metalický materiál.

Těsnění z této velmi zajímavé hmoty se začala sériově vyrábět od v roku 1929 již v novém závodě Berlíně-Spandau. Německé a další zahraničních automobilky a výrobci motorů si brzy zvykli na nová spolehlivá těsnění řady REINZ-SPEZIAL. Původní osinko-měděné těsnění, které do té doby na trhu převažovalo, nadobro zmizelo v propadlišti dějin. A naopak: od chvíle, kdy těsnění REINZ-SPEZIAL bylo v roce 1934 patentováno, vítězství společnosti Reinz-Dichtungs GmbH na poli těsnění pro automobily bylo definitivně zpečetěno.

Ve témže roce Hugo Reinz vzdal snahu prosadit se ve velkoobchodě a soustředil svou energii pouze na vývoj a výrobu inovativních plochých těsnění pro automobilové motory. Od roku 1936 vládla společnost REINZ na trhu autodílů v tomto směru takřka neomezeně a prakticky každý výrobce automobilů a motorů na evropském kontinentu se spoléhal na těsnění s označením REINZ-SPEZIAL.

Se jménem REINZ úzce souvisí i historie mezinárodních automobilových závodů. Celá řada závodních automobilů (mezi nimi i Auto Union či legendární Mercedes Benz Silver Arrow) byla vybavena těsněním značky REINZ. Nebylo žádnou výjimkou, když Hugo Reinz obdržel děkovný dopis od některého z domácích nebo zahraničních závodníků poté, co dosáhl vítězství.

Jeden příklad za všechny: když v roce 1937 Bernd Rosemeyer vyhrál americký podnik Vanderbilt Cup s vozem Auto Union Typ C a ukončil tak dlouholetou nadvládu značky Mercedes, Hugo Reinz vzápětí obdržel děkovný dopis od týmu. V něm stojí, že svůj nesporný podíl na tomto triumfu mělo právě těsnění vyrobené v jeho továrně.

Poslední rok druhé světové války znamenal pro firmu těžkou zkoušku: její zakladatel Hugo Reinz byl smrtelně zraněn a po ničivých náletech spojeneckých bombardérů z jeho továrny zbyly jen trosky. A tak když válka v květnu 1945 skončila, shromáždila se u ní (respektive u toho, co z ní zbylo) jen malá skupina původních zaměstnanců, která ještě pamatovala 25 let zlatých časů německé automobilové historie.

Jedním z těchto zaměstnanců byl Rudolf Rzehulka, brilantní inženýr, průmyslník a blízký důvěrník Huga Reinze, jenž později získal Zlatou medaili od německé asociace vynálezců.

Aby zajistil pracovní místa pro talentované zaměstnance společnosti., začal okamžitě shromažďovat, přestavovat a opravovat výrobní zařízení, která se ještě dala zachránit.

Podnik přežil nejhorší etapu ve své dosavadní historii.

V roce 1947, v okamžiku, když výroba postupně nabírala rychlost v obnovené továrně v Berlíně-Spandau, se Rudolf Rzehulka rozhodl zasáhnout způsobem, který výrazně ovlivnil další směřování firmy. Podepsal smlouvu s národní majetkovou správou o pronájmu nemovitosti ve vzdáleném městě v jižním Německu - v Neu-Ulmu, kde doposud sídlilo globální ústředí firmy REINZ-Dichtungs-GmbH. Jeho rozhodnutí se ukázalo být nesmírně prozíravé, protože krátce nato berlínská blokáda izolovala město (celý Západní Berlín) od přísunu surovin, což by v příštích letech zabránilo další expanzi.

Jako základ budoucí továrny Rzehulka zvolil nový pozemek o rozloze 40 000 čtverečních metrů bývalé vojenské výcvikové středisko ve strategické poloze. Během výstavby podniku Rzehulka prokázal obdivuhodné organizační schopnosti, neuvěřitelnou odvahu a vytrvalost při získávání podpory bankami počínaje přes úřady pro územní plánování až vojenskými správci konče. Obvolával správce demontovaných a opuštěných továren, shromažďoval úvěry pro vybavení nové továrny stroji a zařizoval opravy a nákupy náhradních dílů pro válcovny. Vydržel a ve svém úsilí nepolevil, dokud se na novém místě konečně neobjevilo čtrnáct železničních vagónů plně naložených stroji, lisy, elektrickým zařízením a kancelářským nábytkem. Do konce roku 1948 firma vyrobila své první sériově produkované těsnění a o rok později se stala výhradním dodavatelem vozů Volkswagen a Mercedes Benz.

V 50. letech 20. století se v továrně v německém Neu-Ulmu odehrál doslova revoluční převrat v produkci automobilového těsnění. Na trhu se objevil nový typ těsnění známý jako REINZ-SUPER-SPEZIAL. Poptávka po tomto výrobku byla tak vysoká, že němečtí dodavatelé kovové gázy, suroviny, která k jeho výrobě sloužila, byli beznadějně zaplaveni objednávkami. Rudolf Rzehulka tehdy učinil rychlé rozhodnutí založit si vlastní hutě a linky pro výrobu drátěné gázy v Neu-Ulmu za účelem zajištění dodávek nového materiálu pro vlastní společnost.

Do padesátých let 20. století probíhala celková expanze v oblasti těsnění Reinz do mnoha průmyslových zařízení, na 50 exportních trhů a na trhy s náhradními díly. Na konci 50. let zahrnovalo portfolio produktů značky Reinz přibližně 1000 různých sad těsnění pro osobní i užitkové vozy. V roce pak 1966 otevřel Reinz novou vývojovou laboratoř v německém Neu-Ulmu. Následující rok byla založena pobočka Nippon Reinz v Japonsku.

Dalším geniálním tahem manažerů německé firmy byla nabídka zákazníkům, která zahrnovala možnost testování těsnění. Možnost využít laboratoří výzkumného a vývojového centra společnosti Reinz mohla řada z nich využívat již od roku 1962.

Další milníky ve vývoji firmy přišly v 70. letech minulého století: montáž první přepravní linky, aplikace nových technologických postupů při výrobě, vývoj a konstrukce vlastních strojů a další.

O tom, že Reinz je připraven i na budoucnost, se jeho zákazníci přesvědčili na počátku 80. let 20. století, kdy několik evropských zemí zakázalo používání azbestu poté, co se prokázala jeho zdravotní rizika. V roce 1981 totiž společnost Reinz uvedla na trh zdravotně nezávadný materiál pro těsnění hlavy válců a výfuků, který neobsahoval osinek. Šlo o první aramidová vlákna s plechovou výztuhou.

O pět let později pak Reinz představuje novou řadu produktů, mimořádně vhodnou pro ochranu elektroniky proti vysokým teplotám.

Rok 1993 znamená konec samostatné existence značky Reinz. Německá firma byla začleněna do jedné z divizí americké skupiny Dana, jednoho z největších světových výrobců autodílů.

Dnes skupina Dana's Sealing Products, která vyrábí a dodává inovativní těsnicí technologie v nejvyšší kvalitě pod značkou Victor Reinz, zůstává světovým lídrem v produkci těsnění. Zaměstnává přibližně 27 000 lidí ve 34 zemích

Podnik pro výrobu těsnění společnost Dana rozčlenila zvlášť na americkou a zvlášť na evropskou část. V USA se těsnění prodává pod značkou Victor, zatímco v Evropě zůstala zachována původní značka Reinz. V současnosti značka Victor Reinz zahrnuje i třetí, neméně důležitou výrobní divizi, která se zabývá zpracováním plastů.

V současnosti má Victor Reinz pro své vlastní účely i pro své zákazníky k dispozici více než dvanáct testovacích laboratoří, v nichž probíhá důkladné testování nových motorů v náročných zkušebních podmínkách. Kromě dodávek do prvovýroby firma také provozuje aftermarket s náhradními díly. Všechny náhradní díly této firmy samozřejmě splňují standardy kvality OEM.

Zákazníci této firmy se tak mohou vždy spolehnout na prvotřídní servis, který zahrnuje nejen individuální poradenství, ale i rychlé dodání objednaných náhradních částí.

V současné době dodává inovativní značka s know-how Victor Reinz těsnicí systémy přímo velkým automobilkám (od BMW přes Audi, Opel, Renault, Ford, Škoda, VW).

Ani po mnoha letech nezůstává Victor Reinz stranou motoristického sportu a aktivně se angažuje v závodech seriálu Mini Challenge nebo na okruzích Formule 1. S inovativní technologií těsnění a sloganem Powered by Victor Reinz.

Jméno Victor Reinz zkrátka představuje kus německé automobilové historie a prostřednictvím svých nejnovějších technologií se její majitel - americká společnost Dana - snaží o to, aby se stalo i nedílnou součástí automobilové budoucnosti.

Inovativní těsnicí systémy pro zcela nové koncepty motoru zahrnují několik faktorů.

Vícevrstvá ocel (MLS systém)

V roce 1992 Reinz (již pod hlavičkou mateřské společnosti Dana) vyvinul a na trh uvedl první generaci revolučního typu těsnění hlavy válců motoru a výfukového potrubí s označením MLS (neboli Multi-layer Steel).

Doposud používaný konvenční měkký materiál byl nahrazen daleko pevnějším, který poskytl mnohem vyšší těsnicí potenciál. Nově se u těchto doslova revolučních výrobků skládal ze dvou až pěti vrstev pružinové nebo uhlíkové oceli, doplněných aktivní vrstvou Wave-Stopper a elastomerovým povlakem. Speciální konstrukce těchto vícevrstvých ocelových těsnění se dokáže snadno přizpůsobit všem povrchovým strukturám za předpokladu, že kvalita povrchu je v rámci specifikovaných tolerancí. Významným přínosem řady MLS je podíl na zvýšení točivého momentu a výkonu motoru při současném snížení spotřeby paliva a emisí.

V roce 1999 byla uvedena do sériové výroby už druhá generace MLS. Nejnovější - třetí - generace MLS je vybavena speciálními teplotními čidly, která slouží k řízení elektronického chladicího systému.

Šrouby pro hlavy válců

jsou zárukou silných a přesných spojů pro dokonalé utěsnění. Šrouby s válcovou hlavou jsou spojovacím prvkem mezi blokem motoru, těsněním hlavy válců a hlavou válců. Při utahování těchto šroubů dochází k vytvoření povrchového tlaku nezbytného pro dosažení dokonalého utěsnění. U motorů s moderní konstrukcí pak většinou není nutné šrouby hlavy válců dotahovat.

Speciální variantou jsou napínací šrouby, schopné okamžitě reagovat na dynamické pohyby mezery, což vede k významnému zlepšení přizpůsobení se dané situaci.

Kompozitní těsnění hlavy válců

je v klasickém provedení stlačitelné ploché těsnění. Kovové kroužky chrání citlivý kompozit před přehřátím, povrch materiálu je impregnovaný, aby nedošlo k obtékání těsnění při použití olejů, vody či nemrznoucí směsi.

Použití vitonových prvků z elastomerů pak umožňuje obstát i v podmínkách se zvýšeným tlakem. Veškeré jednotlivé prvky jsou velmi pečlivě testovány, protože v případě vadného těsnění hlavy může dojít k úniku média a k vážnému poškození motoru.

Olejové těsnění

zajišťuje těsnění mezi otočnou klikovou hřídelí a vnějším pláštěm. Jde o nejdůležitější typ dynamických těsnění, která jsou dostupná v buď klasické verzi nebo ve variantě integrovaných radiálních olejových těsnění.

Nová generace olejových těsnění značky Viktor Reinz jsou těsnění, která na rozdíl od konvenčního těsnění tvořeného kovovým pouzdrem s dynamickým těsnicím okrajem, využívají PTFE. Což je polytetrafluorethylen, zkráceně teflon, neboli polymer s vysokou odolností proti teplotě (od - 200°C až do + 260°C). Jeho další obrovská přednost spočívá zejména v dosažení velmi nízkých ztrátách při tření. Těsnicí povrch je pevný a vysoce odolný. Další bezkonkurenční výhodou tohoto špičkového těsnicího bezazbestového materiálu je rovněž jeho vysoká chemická odolnost.

Speciálním typem je integrované olejové těsnění, kdy vnější pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli a O-kroužek (což je nejrozšířenější způsob těsnění) z pružného fluoroelastomeru zajišťuje optimální statické utěsnění. Integrovaná konstrukce znamená snadnou montáž a pomáhá tak výrazně snížit výrobní čas sériových motorů.

Nabídka značky Victor Reinz je opravdu bohatá a zahrnuje prakticky všechno, co si zákazník pod pojmem těsnění a těsnicí materiál dokáže představit. Jedno však tyto výrobky mají společné: profesionální řešení, vysokou stabilitu a účinnost. Jsme si jistí, že si v našem e-shopu vyberete správně.

V sortimentu této firmy najdeme jak těsnicí kroužky klikového hřídele, které mají zabránit tomu, aby se olej dostal až na rozvodový řemen. Na straně převodové skříně zase těsnění zabraňuje průniku oleje na spojkovou lamelu nebo na přítlačný talíř spojky.

Mezi výrobky opatřenými logem Victor Reinz najdeme i celou řadu těsnění dříku ventilu se speciální konstrukcí, kdy těsnění i sedlo ventilové pružiny tvoří jednu součást.

Těsnění krytu hlavy válce

značky Victor Reinz velmi dobře odolávají extrémním vysokým i nízkým teplotám a zajišťují tak spolehlivé utěsnění s minimálním utažením. Pro jejich výrobu Victor Reinz používá pouze prověřené a kvalitní kaučuky. Stále častěji se navíc tato těsnění vyrábějí s profily a ustupuje se od jejich plochých variant.

Victor Reinz rovněž dodává sady těsnění hlavy válců (i s utěsněním vřetene ventilu) pro většinu běžných motorů osobních a užitkových vozidel.

Těsnění výfukového systému

- tak to je řada prvotřídních výrobků zhotovených z vícevrstvé oceli kombinované s elastomerem. Počet kovových vrstev závisí na typu výfuku a hlavy válce. Kvalitní těsnění výfuku vede ke zvýšení výkonu vozu a snížení spotřeby paliva, proto je vysoká kvalita výroby velmi pečlivě sledována a kontrolována ve všech procesních krocích. Pro elastomerová těsnění sacího potrubí je základem kaučuk nejvyšší jakosti, který se v tomto prostředí musí vyrovnat s agresivními médii (oleji, rozpouštědly, palivy, tekutými plyny, chladivy, roztoky soli aj.), s vysokými teplotami a také se zvýšenou deformací při mechanickém namáhání.

Produkty Victor Reinz jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a optimalizace surovin pro výrobu těsnění nejrůznějšího druhu. Patrně nejúspěšnějším těsnicím materiálem značky Victor Reinz všech dob je materiál s označením AFM 34, tedy klasická aramidová vlákna a další plniva. AFM 34 vykazuje ty nejlepší vlastnosti z hlediska odolnosti a efektivity použití v náročných podmínkách, je charakteristický vysokou pevností v tahu i tlaku a je 100% zdravotně nezávadný.

REINZOSIL je silikonový elastický těsnicí prostředek bez obsahu rozpouštědel, který je určený zejména pro těsnění plochých spojů. Rychle tvrdne a je odolný teplotám od -50 °C do +300 °C. Svoje uplatnění najde například v netěsných místech motoru, v převodovkách, v osách a vložkách válců; hodí se i pro plastová pouzdra.

REINZOPLAST je trvale plastický polyuretanový tmel s vysokou viskozitou. Vyrábí se bez obsahu rozpouštědel a je neztužitelný. Jedná se o více než vhodný prostředek pro enormně namáhané spoje, u nichž je pravděpodobně vzniknou spáry dlouhodobě vystavené značným vibracím.

Uživatelé jistě ocení účinný odstraňovač tmelu, lepidel a laků a jiných hmot. RE-MOVE odstraní i zbytky těsnění, a to jen během několika málo sekund. Prodává se ve spreji o obsahu 300 ml.

Zkrátka a dobře: těsnění Victor Reinz jsou celosvětově proslulá jako produkty, splňující nejvyšší standardy kvality. Díky systematickému vylepšování výrobních procesů a jejich kvalifikované kontrole se Victor Reinz stále drží na špičce renomovaných výrobců autodílů. Sledování nejnovějších trendů v automobilovém průmyslu a přizpůsobování se aktuálním potřebám výroby moderních motorů a dalších automobilových součástek je předpokladem toho, aby tak tomu bylo i nadále.

AKČNÍ NABÍDKA ČERVEN 2023 CHAMPION, SKV, KYB, NRF AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
NOVÝ DOPRAVCE 123KURYR AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE