Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka PIERBURG

Země původu: Německo
Rok založení: 1953
Web: http://www.pierburg.cz/

Pierburg | autodíly pro regulaci a snižování emisí

Pierburg je poměrně známá značka automobilových dílů a hraje zásadní roli jak v prvovýrobě některých automobilek, tak na celosvětovém trhu s náhradními díly. Ještě na konci 20. století se spojila s jinou společností, což dalo vzniknout firmě Rheinmetall Automotive – produkty i firma samotná je však mnohem známější pod označením Pierburg a Kolbenschmidt. Specializací výrobce Pierburg jsou produkty pro recirkulaci výfukových plynů, systémy sekundárního vzduchu, čerpadla chladící kapaliny či písty pro benzínové automobily, ale vyrábí toho daleko více. Komponenty pak Pierburg dodává přímo do prvovýroby automobilkám jako Volkswagen, Mercedes, BMW či PSA, ale hojně je najdete také na zmíněném aftermarketu.
 

Pierburg vyrábí autodíly přímo v České republice

Z globálního hlediska patří společnost Rheinmetall Automotive do 100 nejvýznamnějších dodavatelů v automobilovém průmyslu, což podtrhuje i téměř 20 výrobních závodů na několika kontinentech. K významným továrnám patří ty v Německu, Francii, Velké Británii, Španělsku, Itálii, ale také v České republice, odkud pochází například aktuátory, sekundární vzduchové pumpy, AGR výfukové klapy, EGR moduly či elektrické výfukové klapky. Významným podílem se pak skupina Rheinmetall Automotive podílí také na dodávkách v Japonsku, Číně, Indii, Brazílii, Mexiku nebo ve Spojených státech. Pokud jde o ČR, od roku 2004 působí Pierburg v Ústí nad Labem, kde zaměstnává lehce přes 300 lidí.
 

Vývoj a výroba Pierburg zaměřená na budoucnost

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem dnes hraje Pierburg zásadní roli ve snižování emisí u spalovacích motorů. Na vývoji komponentů pracuje přímo s automobilkami a poskytuje jim i vlastní technologická řešení, která jsou výsledkem konzistentního vývoje. Díky inženýrům z Pierburg se daří u automobilů dlouhodobě optimalizovat výkon při současném snižování množství znečišťujících látek. Společnost lze členit do několika hlavních skupin, a to na řízení motoru, aktuátory, emisní systémy, komerční dieselové systémy, čerpací techniku a elektromagnetické ventily.
 

Aktuátory Pierburg

Ke správnému fungování musí řídíc jednotka dostávat velmi přesné informace, což zajišťují právě aktuátory Pierburg, které spolehlivě převádí hodnoty požadované elektronikou na mechanický pohyb. V tomto případě zajišťuje firma vysoce kvalitní aktuátory pro DC (stejnosměrné) motory, kde dochází k převodu otáček pomocí ozubeného soukolí na požadované natočení výstupního hřídele – o zaznamenávání zpětné vazby se pak stará senzor pro snímání natočení hřídele. Pierburg nicméně vyrábí aktuátory pro různé oblasti vozidel, mj. třeba pro ventily, klapky, víčka nádrže apod.

Akuator Pierburg

 
 

Sekundární vzduchové pumpy (SLP) Pierburg

Pro efektivnější snižování množství vypouštěných emisí vyvinul Pierburg velmi účinné sekundární vzduchové pumpy známé také pod zkratkou SLP. Jejich funkce snižování škodlivin je ve vozech neocenitelná, pročež jsou instalovány do mnoha automobilů už v prvovýrobě. Čerstvý vzduch vháněný přímo za výfukové ventily zajišťuje dodatečnou exotermální oxidaci (hoření) nespálených škodlivých látek na oxid uhličitý a vodu, čímž vzniklé teplo dodatečně zahřívá katalyzátor a snižuje tak čas potřebný k dosažení pracovní teploty. Pierburg posunul účinnost sekundárních vzduchových pump na novou úroveň, díky čemuž má poslední generace SLP vysokou rychlost náběhu, nízké nároky na zástavbový prostor, i minimální akustický projev.

SLP sekundární vzduchové pumpy Pierburg

 

AGR výfukové klapky Pierburg

Snižování spotřeby paliva a vypouštěných emisí je u spalovacích, zejména pak naftových motorů, zcela zásadní. Významným komponentem z dílny Pierburg jsou proto výfukové klapky AGR, které se starají o zvýšené tlaku ve výfukovém systému automobilu, což zlepšuje účinnost systému recirkulace spalin (ten je známý jako EGR). Kvalitou jsou náhradní díly srovnatelné s originálem, neboť sám Pierburg zajišťuje výrobu výfukových klapek automobilkám. To dává jistou záruku, že budou i po výměně zachovány krátké doby odezvy a plynulá regulace mezi polohami „zavřeno“ a „otevřeno“.

AGR výfukové klapky Pierburg

 

EGR moduly Pierburg

V oblasti snižování emisí patří EGR moduly Pierburg k nejlepším na světě, což dokazuje i dodávání kompletních systémů do prvovýroby největším automobilkám. Společnost se zabývá vývojem a výrobou úplných řešení, což v tomto případě zahrnuje jak EGR ventil, tak mezichladič spalin, a volitelně také bypass ventilu. Výsledkem jsou jak nízké nároky na zástavbu těchto komponent, tak perfektně spolupracující díly, u nichž se můžete i po výměně spolehnout na maximální účinnost a plnění nastavených emisních norem. Zmíněný bypass ventil dává možnost volby využití mezichladiče, který je při studeném startu vyřazen, aby došlo k rychlejšímu zahřátí motoru a katalyzátoru na pracovní teplotu. Pierburg patří v oblasti EGR ventilů a celých modulů ke světovým průkopníkům a náhradní díly na aftermarketu odpovídají přísným standardům výrobců vozidel.

EGR moduly Pierburg

 

Nízkotlaké EGR ventily Pierburg

Aby fungoval spalovací motor co nejefektivněji, posunul Pierburg nízkotlaké EGR ventily na novou úroveň a neustále je zlepšuje, ať se jedná o jejich samotnou činnost, velikost či používané materiály (a tedy životnost). Na trh s náhradními díly vypouští pouze ověřené komponenty v odpovídající kvalitě, která je de facto shodná s originály dodávanými automobilkám do prvovýroby. Díky tomu budou i po výměně výfukové plyny spolehlivě odebírány až za turbodmychadlem a DPF a posílány zpět do sání kompresoru a dále do válců motoru. K dosažení perfektní účinnosti musí být nízkotlaký EGR ventil Pierburg využíván se stejně kvalitním vysokotlakým EGR systémem, jedině tak bude ve výsledku fungovat celá soustava přesně podle původních předpokladů výrobce vozidla.

Nízkotlaké EGR ventily Pierburg

 

Škrtící klapky Pierburg

Tlak v sacím potrubí je pro správnou činnost motoru nesmírně důležitý, jinak by mohlo docházet například ke ztrátě výkonu či vyšší spotřebě paliva. Proto Pierburg dodává na trh s náhradními díly škrtící klapky v OEM kvalitě, takže majitel automobilu získává jistotu, že dojde k výměně za kvalitní náhradní díl. V závislosti na nutnosti přívodu výfukových plynů do válců motoru je poloha otevření klapky řízena aktuátorem, které Pierburg rovněž vyrábí, na základě informací z ECU o poloze plynového pedálu. Ve výsledku je tak dosahováno potřebných výsledků, s nimiž bude auto i po nahrazení originálního komponentu splňovat přísné emisní normy, a motoristovi zároveň zaručí dlouhou životnost i přesnou regulaci tlaku v sacím potrubí.

Škrtící klapky Pierburg

 

Moduly magnetických ventilů Pierburg

Aby docházelo k co nejvyšší přesnosti proudění a regulaci tlaku, vyvinul Pierburg moduly magnetických ventilů pro trh s náhradními díly, jejichž pomocí lze regulovat tok či proudění vzduchu nebo kapaliny v určených systémech vozidla. Společnost konkrétně nabízí využití modulů pro variabilní geometrii rozváděcích lopatek turbodmychadla (VNT / VGT), bypass klapky turbodmychadla, i pro další zařízení – například pro pneumatické EGR ventily nebo pneumatické AGR ventily. Dle typu použitého ventilu je pak možné regulovat tlak spojitě (PWM – signál) nebo skokově (on / off), moduly Pierburg jsou tak použitelné de facto pro vozidla různých značek a motorizací. K výběru je pak rovněž podtlaková i přetlaková regulace, a to ve stejné účinnosti, jako by se jednalo o originální komponenty, jaké jsou běžně dodávány do prvovýroby.

Moduly magnetických ventilů Pierburg

 

Elektrické výfukové klapky Pierburg

Pokud jde o redukci emisí, zabývá se společnost vývojem i výrobou různých komponentů, jejichž činnost se vzájemně ovlivňuje. Významnou roli tak hrají v celém procesu spalování tzv. elektrické výfukové klapky, které slouží k regulaci průtoku výfukových spalin, a jsou umístěny za výstupem spalin turbodmychadla. Už vzhledem k tomuto citlivému ústrojí je nutné, aby byl náhradní díly kvalitní a splňoval přísná kritéria – jinak by mohlo dojít ke špatné regulaci – a tedy i k vyšší spotřebě, vypouštění emisí, a k rychlejšímu opotřebení. Nakolik je elektrický výfuková klapka Pierburg zavírána udává řídící jednotka, která průběžně vyhodnocuje sesbíraná data. Při uzavření klapky totiž dochází k dodatečnému zatížení motoru, resp. k nárůstu protitlaku, čímž stoupá také teplota ve výfukové části. To pomáhá katalyzátoru a filtru pevných částic ve vozidle rychleji dosáhnout pracovní teploty.

Elektrická výfuková klapka Pierburg

 

Elektrická čerpadla chladicí kapaliny Pierburg

Žádný spalovací motor se neobejde bez účinného chlazení, jehož centrem je právě vodní pumpa. Pierburg proto vyvíjí elektrická čerpadla chladící kapaliny pro moderní motory, jejichž vlastnosti jsou srovnatelné s originálními komponenty a lze je tedy s čistým svědomím použít namísto originálních. Na vývoji vždy spolupracuje se samotnými automobilkami, aby došlo k zajištění požadovaného množství čerpání chladící kapaliny kolem bloku motoru a hlavy válců, a bylo tak redukováno teplo v potřebné míře. Nutno dodat, že jsou elektrická čerpadla chladící kapaliny od firmy Pierburg daleko účinnější než za běžného provozu – to aby nedocházelo k přehřátí motorové jednotky ani v případě, že bude dlouhodobě přetěžována – či například v nějakém směru poškozena natolik, že by se zahřívala více, než je obvyklé.

Elektrické vodní čerpadlo Pierburg


 

Olejová čerpadla Pierburg

Aby mohl motor správně fungovat a nedošlo k jeho zadrhávání, zajišťují olejová čerpadla Pierburg včasné a efektivní promazávání všech jeho částí. Jedná se de facto o srdce agregátu, jehož kvalita by měla být v prvovýrobě i při výměně co nejvyšší – jinými slovy se jedná o komponent, na němž se nevyplatí šetřit. Aby však v roli náhradního dílu splňovala olejová čerpadla nejvyšší standardy, zajišťuje Pierburg jejich kontinuální vývoj, díky čemuž odpovídají dnešním nárokům. Precizní výrobou i užitím odolných materiálů společnost předchází rychlému opotřebení, a rovněž zamezuje přehřívání motoru i při vysoké zátěži.
 

Lambda sondy Pierburg

Výrobce se nespoléhá na „cizí řešení“ ani v případě sběru dat, která jsou nezbytná pro správnou funkci hnacího agregátu. Jsou to právě lambda sondy Pierburg umístěné ve výfukovém potrubí, které posílají řídící jednotce informace, aby mohla následně srovnat referenční vzduch s výfukovými plyny, v důsledku čehož dochází k úpravě směšovacího poměru paliva a vzduchu. Pokud je měření přesné, dochází k výraznému snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech, a tedy i k šetření životního prostředí. Aby vozidla dokázala splňovat emisní normy i po výměně jednotlivých komponentů – včetně lambda sondy – spolupracuje Pierburg na jejich vývoji opět se samotnými automobilkami. Řešení pak využívá i pro trh s náhradními díly, kam dodává tyto kyslíkové senzory v top kvalitě.
 

Historie Pierburg, výrobce automobilových dílů

Kořeny společnosti sahají až do roku 1909, kdy jistý Bernhard Pierburg založil spolu se svými bratry podnik Gebr. Pierburg oHG pro obchodování s ocelí. Měl velmi dobrou polohu ve Wilmersdorfu poblíž Berlína, což bratrům umožňovalo přímé napojení na nejvýznamnější společnosti v zemi, ale i ve zbytku Evropy. Firmě se dařilo a po téměř 15 let prosperovala natolik, až vzbudila zájem potencionálních investorů – to vedlo roku 1923 k transformaci na akciovou společnost, čímž podnik získal další kapitál a možnosti růstu. O tři roky později převzal bankrotující společnost Arthur Haendler & Cie., která se na základě získané licence zabývala výrobou francouzských karburátorů Solex. A právě to byl počátek dnešní silné společnost Pierburg, neboť jeden z mladších členů rodiny vyvinul v roce 1928 patentovaný karburátor, k jehož instalaci docházelo ve vozidlech Hanomag (dnes již zaniklá automobilka, která vyráběla osobní i nákladní vozy, traktory, lokomotivy, vojenskou techniku a stavební stroje). Jelikož se tyto karburátory Pierburgu uchytily, došlo roku 1935 ke vzniku nové společnosti Deutsche Vergaser-Gesellschaft (ve zkratce DVG), jejíž fungování nebylo závislé na obchodu s ocelí. O tři léta později byla ovšem firma Pierburg AG zrušena, neboť získala DVG významné státní zakázky ve vojenském odvětví a měla vyvíjet a vyrábět stroje k obraně země. Již zmíněný vynálezce karburátoru Alfred Pierburg byl později povýšen do pozice Wehrwirtschaftsführer West, a stal se tedy odpovědným za obranný průmysl na západě, a stejně tak za koordinaci zbrojní výroby v okupované Francii na počátku druhé světové války. Po jejím konci se pak Pierburgu podařilo znovu rozjet výrobu karburátorů v západním Berlíně a částečně přesídlit do města Neuss (přes řeku naproti Düsseldorfu) na západě Německa, díky čemuž získala velkou působnost a mohla s vazbami na tuzemský i francouzský automobilový průmysl opět začít s výrobou naplno. A dařilo se, během pár let se vybudovala na přední pozici a hrála významnou roli nejenom doma, ale také v zahraničí. V roce 1983 byla společnost Pierburg převzata firmou Rheinmetall AG a později došlo ke spojení s Kolbenschmidtem, čímž vznikla samostatná divize Rheinmetall Automotive, jejíž činnost není vázána na ostatní odvětví společnosti. Mezi další významné patří divize zbraní a střeliva – výrobky Rheinmetallu jsou k vidění například v německých tancích Leopard 2 či v amerických M1 Abrams; nebo divize elektronických systémů určených pro armádu. V globálním měřítku má mateřská firma Rheinmetall dalších více jak 20 závodů po celém světě a zaměstnává přes 11 000 lidí. Divize Rheinmetall Automotive (včetně Pierburg) patří do 100 nejvýznamnějších dodavatelů v tomto odvětví.
AKČNÍ NABÍDKA SRPEN -SKF, FEBI, ABS, CHAMPION
NOVINKA V NABÍDCE OLEJE FUTURETECH
NOVINKA V NABÍDCE ANTIFREEZE FUTURETECH
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE
BATERIE FUTURETECH