Hlavní stránka Technologie čištění DPF

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ DPF - srovnání a výklad pojmů

 

Srovnání technologií čištěnísrovnání technologií čištění DPF tabulka

 

Jak funguje a co je DPF/SCR/FAP/CAT/GPFVše se točí kolem emisí, kdy v roce 1992 EU schválila normu EURO 1. Dnes kdy je v platnosti norma EURO 6.2. jsou požadavky na vyprodukované emise úplně jinde. Veškeré níže popsané technologie mají za úkol snížit vyprodukované emise a tím i znečištění ovzduší. Katalyzátory na to jdou cestou chemických reakci a DPF a FAP filtry zase pomocí zachytávání pevných částeček a následného jednorázového spálení těchto částic a v některých případech se tyto technologie kombinují a doplňují. Má to svůj důvod. Normy se s příchodem každé nově schválené zpřísňují a splnit požadované sledované hodnoty je pro výrobce vozů čím dál náročnější.
 

DPF – Diesel Particulate Filter

- Přeloženo do češtiny filtr pevných částic, je zařízení které slouží k odstranění velmi jemných prachových částic (PM10) z výfukových plynů. Tento systém funguje tak, že uvnitř filtru zachytává tyto částice z výfukových plynů na porézním materiálu polo-průchodných kanálků. Následně jednou za čas a za určitých splněných podmínek tyto nahromaděné částice spálí díky vstříknutému palivu do výfukovém systému. Tyto podmínky pro regeneraci bývají různé u jednotlivých výrobců a typu motorů. Ale běžně je zapotřebí jet s vozem konstantní rychlostí, kdy za  teploty více než 600°C proběhne regenerace filtru.

DPF – Diesel Particulate Filter  

SCR - Selective Catalytic Reduction

– Katalyzátor s technologií selektivní katalytická redukce umožňuje snížit emise výfukových plynů u vznětových motorů. Netýká všech chemických sloučenin obsažených ve výfukových plynech, ale soustředí se na pouze na redukci oxidů dusíku (NOx). Dochází k tomu za jízdy, kdy je vstřikována močovina (AdBlue) do výfuku kde, díky tomu probíhá chemická reakce štěpení amoniaku (čpavku) při teplotě 180°C. A právě při této chemické reakci se uvnitř katalyzátoru z NOx stává pouze čistý dusík a voda.

SCR - Selective Catalytic Reduction  

FAP - Filtre à particules

– Má stejná úkol jako DPF, tedy zachytávat saze z výfukových plynů (PM10). Principiálně funguje stejně jako DPF, ale s tím rozdílem že FAP filtr nespaluje pouze pomocí paliva (nafta) ale i pomocí aditiva. Aditivum má svojí vlastní oddělenou nádržku a vstřikování je řízeno jednotkou, která určí kolik aditiva je potřeba pro aktuální objem paliva v nádrži. Díky tomu je možné provést regeneraci při nižší teplotě. Tento vylepšený systém DPF vymyslel francouzký Peugeot a tak na něj častěji narazíte právě u značek francouzké výroby.

FAP - Filtre à particules  

CAT – (Catalyst)

Je zkratka pro katalyzátor, který zásadně snižuje emise jedovatých plynů vznikajících při spalování paliva ve válcích motoru. Jde především o uhlovodíky obsažené v palivu, oxid uhelnatý a oxidy dusíku. Používají se od roku 1992 (EURO 1) kdy katalyzátory byli pouze pasivními členy výfukového systému a od roku 1996 (EURO 2) jsou řízené, v praxi tedy mají na sobě jenu nebo více lambda sondu.

CAT – (Catalyst)  

GPF - Gasoline Particulate Filter

– Začal se používat v souvislosti s normou EURO 6.2. V českém jazyce bychom spíše řekli filtr pevných částic pro benzínové motory. Podobá se klasickému filtru pro dieselové motory, avšak používá jiný způsob regenerace. Najdeme jej pouze u systémů s přímím vstřikováním. Může být v systému jako samostatný člen výfukového vedení anebo jako součást katalyzátoru umístěním zpravidla za ním. GPF regeneruje při jízdě „bez plynu“ bez vstřikování paliva a bez zatížení oproti DPF kde je běžně vyžadováno udržovat kontinuální rychlost po určitou dobu. K zapálení usazených pevných částic tak dojde pouze kombinací teploty spalin, která musí být 400 až 700° a přísunu vzduchu s přirozeným obsahem kyslíku dodaného motorem v režimu „bez zátěže“.

SCR - Selective Catalytic Reduction  

PM10 – (particulate matter)

Označení pro polétavý prach nebo chcete-li pevné částice, které jsou menší než 10 mikrometrů (μm). Jsou to drobné částice, které jsou schopné volného pohybu v atmosféře.
 
AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC - ABS, FTE, FEBI, SKV GERMANY akce autorozvody
OMEZENÍ DOPRAVY 123 KURÝR AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE