Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST. 5L FUTURETECH AFG11005
ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST. 5L FUTURETECH
ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST. 5L FUTURETECH

ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST. 5L FUTURETECH AFG11005

Špičková, koncentrovaná, tradiční chladicí kapalina  na bázi ethylenglykolu obsahující částečně organické inhibitory koroze včetně
silikátů.
Normy: VW TL 774 C, BS 6580 (2010), ASTM D1384/D2570/D3306/D4340, SAE J1034, MAN 324 NF, Daimler Chrysler 325.0, JIS K 2234, ÖNORM V 5123 a AFNOR NF R15-601.

VýrobceFUTURETECH
Kód
Hlavní sklad (ihned) > 5 (ks)
Prodejna HOLICE> 5 (ks) Zobrazit
PRODEJNA HOLICE > 5 (ks)
Externí sklad (do 24h)> 5 (ks)
Cena s DPH351.69
Cena bez DPH290.65
Informace Náhrady

ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST. 5L AFG11005 FUTURETECH

ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST.

Špičková, koncentrovaná, tradiční chladicí kapalina  na bázi ethylenglykolu obsahující částečně organické inhibitory koroze včetně
silikátů.
ANTIFREEZE FUTURETECH G11 celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Je vhodná i pro
celohliníkové motory.

V antikorozních a nemrznoucích vlastnostech odpovídá normám:
VW TL 774 C, BS 6580 (2010), ASTM D1384/D2570/D3306/D4340, SAE J1034, MAN 324 NF, Daimler Chrysler 325.0, JIS K 2234, ÖNORM V 5123 a AFNOR NF R15-601.

Kapalina je mísitelná se všemi kapalinami na bázi ethylenglykolu stejné výkonnostní kategorie. Výměnná lhůta produktu v systému je 2–3 roky. Návod k použití: Zředěný ANTIFREEZE FUTURETECH G11 plňte do čistého chladicího systému podle pokynů výrobce motorového vozidla. Nikdy nepoužívejte neředěný. Ředí se destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou podle
následujícího poměru objemových jednotek.

Poměr ředění:
 

Antifreeze G11 / voda Bod tuhnutí
1:2 -18 °C
1:1,5 -27 °C
1:1 -38 °C


Poznámka:
Tolerance teplot ± 2 °C. Upozornění: Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti! H302 – Zdraví škodlivý při požití. H373 – Může způsobit poškození ledvin při prodloužené nebo opakované expozici. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních/státních předpisů. Obsahuje ethan-1,2-diol.

První pomoc: P301+312 – PŘI POŽITÍ: Necítí-li se dobře, vyhledejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při zasažení kůže ihned omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí ihned vyplachujte min. 15 minut proudem čisté vody, případně vyhledejte lékaře. Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě. Skladujte v původním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Minimální trvanlivost: 60 měsíců od data výroby.  br /> KE STAŽENÍ:


BEZPEČNOSTNÍ LIST

Parametry a specifikace pro ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST. 5L FUTURETECH AFG11005

[SEOPremiumProductDetailInformatioCarApplicationsTitle][1305, Falsenull, cs]

OE čísla pro ANTIFREEZE FUTURETECH G11 MODROZELENÝ KONCENTRÁT -80ST. 5L AFG11005 od výrobce FUTURETECH

Provozní doba statni svatky 5.7.2022, 6.7.2022
AKCE ČERVEN
NOVINKA V NABÍDCE OLEJE FUTURETECH
NOVINKA V NABÍDCE ANTIFREEZE FUTURETECH
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE
BATERIE FUTURETECH