Země původu: Dánsko
Rok Založení: 1979
Web: https://www.elstock.com/
Nabízený sortiment: Elstock

Elstock | Repasované díly pro automobily

Elstock si vybudoval ve světě náhradních dílů velké jméno díky repasování původních komponentů, které navrací opravené zpět do oběhu. Udržuje přitom velmi vysoké standardy kvality, jaké vyžadují automobilky i mezinárodní normy, a za svou práci také patřičně ručí. Důvodem pro repasování autodílů je ušetřit peníze za pořizování nových a odlehčit životnímu prostředí, neboť se sníží spotřeba elektrické energie až o 79 %. Nehledě na úsporu nákladů za likvidaci starých dílů, u nichž mnohdy stačí vyměnit jenom několik součástí. Každý díl je v Elstock kompletně rozebrán a očištěn, aby byl následně zkompletován, doplněn o mechanicky nepoškozené komponenty, a nakonec otestován.

Největší pokrytí má výrobce v segmentu čerpadel řízení a AC kompresorů klimatizace, mimo něž nabízí EGR ventily, startéry, alternátory nebo brzdové třmeny. U všech přitom navrací vlastnosti originálních dílů, ačkoliv si jednotlivé komponenty (mimo jádra) vyrábí Elstock ve vlastních továrnách. Firma je součástí skupiny BORG Automotive, pod níž spadají značky jako DRI, Re-Ex nebo Lucas, která je díky 140leté historii nejstarší nepřetržitě obchodující automotive značkou na světě.

Repasované AC kompresory klimatizace Elstock

Repasované AC kompresory klimatizace Elstock jsou dostupné pro valnou většinu vozidel na území EU, ať jde o osobní nebo užitková evropského, amerického nebo asijského původu. S využitím kvalitních komponentů je firma schopna jim navrátit vlastnosti originálu, ovšem cena bude stále velmi příznivá u všech aut. Elstock nabízí repasované kompresory klimatizace pro více jak 95 % aut, což zahrnuje starší i moderní aplikace. Proces chlazení bude v závislosti na stavu zbytku systému stejně efektivní jako dříve, AC kompresor od Elstock přitom může mít dokonce delší životnost než originál. O to se zasluhuje neustálý vývoj materiálů, s nimiž výrobce pracuje při opravách.

ELSTOCK AC KOMPERSOR KLIMATIZACE

Repasovaná čerpadla řízení Elstock

Repasovaná čerpadla řízení Elstock dosahují stejných i lepších vlastností než originální komponenty, protože jsou u nich každým rokem používány vyspělejší materiály. Ty navíc mnohdy navrátí i původní životnost, takže budou opravené díly spolehlivě sloužit, aniž byste do nich investovali vysoké částky. Společnost má komplexní pokrytí evropského trhu, ať se jedná o hydraulická nebo elektrohydraulická čerpadla posilovače řízení. V podstatě u každého vozu tak můžete využít repasovaný komponent s originálním jádrem, což zajistí potřebný tlak na kola při vynaložení minimálního úsilí k otáčení volantu.

ELSTOCK ČERPADLO ŘÍZENÍ

Repasované startéry Elstock

Repasované startéry Elstock jsou dostupné pro téměř všechny známé značky působící v Evropě, zejména přitom pro osobní a lehká užitková vozidla. K opravám poškozených komponentů slouží moderní procesy a detailně navrhované náhradní díly, aby byly zajištěny původní vlastnosti. To se firmě dlouhodobě daří, takže repasované startéry Elstock spolehlivě otáčí motorem, dokud "nenaskočí". Svou nabídkou pokrývá přes 98 % aut v EU, což odpovídá více jak 2 300 různým spouštěčům. Všechny jsou řádně kontrolovány a testovány, aby došlo ke včasnému odhalení výrobních vad. Startéry jsou dodávány ve stavu, kdy je lze rovnou instalovat do vozidla bez dalších úprav, což platí pro automobily, stavební, zemědělské i námořní aplikace.

ELSTOCK STARTÉR

Repasované alternátory Elstock

Repasované alternátory Elstock nabízí jedno z největších pokrytí na evropském trhu v oblasti osobních automobilů, rovněž jsou však dostupné pro užitková, zemědělská, stavební a námořní vozidla. K jejich opravě jsou používány přesně navržené komponenty, které splňují specifikace originálu. Následně probíhá důkladné testování jednotlivých součástí i celku, což zajišťuje bezproblémový chod repasovaných alternátorů Elstock. Nabídka pokrývá 98 % aut evropského, asijského i amerického původu, která jezdí na území EU. Konstrukce i fungování komponentu je uzpůsobeno vždy přesně na míru konkrétnímu vozidlu, jemuž se tak dostává dostatek elektrické energie k provozu všech elektrických součástí jako je přístrojová deska, ventilátory, rádio nebo osvětlení.

ELSTOCK ALTERNÁTOR

Repasované EGR ventily Elstock

Repasované EGR ventily Elstock umí ušetřit i desítky procent nákladů oproti originálním, ačkoliv kvalita odváděné práce zůstane stejná. Ještě před provedením repasování dojde k úplnému rozebrání a vyhodnocení, zda-li jsou schopny splňovat přísné emisní normy, a teprve poté je provedena samotná oprava. Společnost pokrývá přes 90 % automobilů na evropském trhu s tímto systémem a nabídku stále rozšiřuje, neboť se repasované EGR ventily Elstock ukázaly jako velmi spolehlivé a ekonomicky výhodné. Zajištěna je jak dlouhá životnost, tak spolehlivé vracení části výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru, čímž dochází k poklesu NOx v předepsaných normách.

ELSTOCK EGR VENTIL

Repasovaná hřebenová servořízení Elstock

Repasovaná hřebenová servořízení Elstock se vyznačují vysokou přesností a 100% součinností s ostatními komponenty. Během procesu repasování dochází k úplnému rozebrání původního dílu, očištění všech jednotlivých částí a následnému složení, přičemž ty mechanicky unavené nebo dokonce poškozené jsou nahrazeny novými stejné kvality. Nabídka firmy Elstock zahrnuje jak hydraulické, tak ruční a elektronické hřebeny servořízení pro více než 3/4 evropského vozového parku. Před prodejem jsou vždy pečlivě otestovány a dodávány ve stavu, kdy je lze rovnou namontovat bez dalších úprav. Tím Elstock šetří mechanikům práci a předchází možnému poškození dílů v případě, že se instalace ujal někdo méně zkušený.

ELSTOCK HŘEBENOVÉ SERVOŘÍZENÍ

Repasované sloupky řízení Elstock

Repasované sloupky řízení Elstock jsou schopny po repasování odvádět stejnou práci jako původní díly, takže je reakce kol na otáčení volantu velmi přesná a okamžitá. Díky dodržování přísných výrobních postupů správně kooperují se zbytkem komponentů, včetně pastorku, hřebenu řízení a elektrického posilovače. Společnost splňuje vysoké kvalitativní normy, pročež jsou repasované sloupky řízení Elstock srovnatelné s originálem. Dodávány jsou ve většině případů jako připravené k okamžité instalaci, aby měl mechanik co nejméně práce. Do oběhu se dostávají pouze díly, které jsou zcela funkční a otestované, což podtrhuje odpovídající záruka.

ELSTOCK SLOUPEK ŘÍZENÍ

Repasované brzdové třmeny Elstock

Repasované brzdové třmeny Elstock splňují přísná kritéria OE kvality, o což se zasluhuje použití hliníkového nebo litinového jádra dle standardů originálních dílů. Při jejich opravě zkrátka není prostor na kompromisy, neboť se jedná o stěžejní bezpečnostní prvek. Aby docházelo ke včasným reakcím v potřebné míře, mají povrchy brzdových třmenů Elstock rovněž speciální úpravu. Odolnost vůči mechanickému opotřebení i vysokým teplotám zase zajišťují výše zmíněné materiály procházející přísnou kontrolou. Společnost má velmi velké pokrytí až 95 % vozidel na evropském trhu, co se týče "osobáků" a dodávek. V případě, že to konstrukce vyžaduje, dodává Elstock brzdové třmeny včetně maziva a podložek. V každém případě jsou pak nastaveny pro okamžitou instalaci bez jakýchkoliv úprav.

ELSTOCK BRZDOVÝ TŘMEN

Repasované díly Elstock jsou leaderem na trhu

Repasované díly Elstock si od počátku budují dobrou pověst a získávají věrné zákazníky z řad koncových spotřebitelů a autoservisů. V některých případech se dokonce využívají k opravám v autorizovaných servisech, pokud už není dostupný zcela originální komponent. Aby bylo možné tak velké pokrytí trhu, udržuje firma Elstock ve skladech v Polsku a Velké Británii kolem milionu jader, která získává rozebráním a vyčištěním originálních dílů. K dispozici jsou náhradní díly a lze tak kdykoliv provést repasování sloupku řízení, alternátoru, startéru, čerpadla řízení nebo brzdového třmenu.

Není tak nutné vyrábět úplně nový díl, což šetří až 79 % elektrické energie, která je jinak použita k jeho zhotovení. Mj. se ušetří i za samotné suroviny nebo zaměstnance, a v končeném důsledku je odlehčeno životnímu prostředí hned v několika úrovních, když dochází ke snížení produkce skleníkových plynů. Díky svému přístupu a kvalitě práce si Elstock vybudoval vedoucí až dominantní postavení na evropském trhu, kde například a AC kompresory a čerpadly řízení pokrývá až 98 % vozidel.

Repasované autodíly Elstock mají 2letou záruku

I když se jedná o opravené komponenty, nabízí na ně společnost nadstandardní záruku (např. v ČR platí na náhradní díly 3měsíční lhůta) bez ohledu na počet ujetých kilometrů nebo zatěžování dílů. Je však nezbytné repasované součásti instalovat v souladu s pokyny firmy a užívat je způsobem, pro nějž jsou určeny. V rámci programu Reman je navíc možné společnosti Elstock vrátit originální jádra, která mohou být opětovně použita.Máte zájem o sortiment značky Elstock? Můžete ho nalézt pomocí hledácího pole na našem e-shopu.

Autor článku
Jaroslav Peremský
Jsem manažer prodeje a marketingu s mnohaletou praxí v různých firmách a odvětvích. V roce 2016 jsem se rozhodl plně zaměřit svoji pozornost na automobilový průmysl a prodej autodílů. Využil jsem svých zkušeností, které jsem spojil se svými zájmy a koníčky. Mým cílem je posunout laťku v oblasti prodeje autodílů na vyšší úroveň. V praxi jsem více jak 7 let a své nově nabyté znalosti v oblasti prodeje autodílů a spotřebního zboží pro auto-moto mohu díky blogu publikovat a sdílet s Vámi.
AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC - ABS, FTE, FEBI, SKV GERMANY akce autorozvody
OMEZENÍ DOPRAVY 123 KURÝR AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE