Hlavní stránka čištění ultrazvukem

NABÍZÍME SLUŽBU ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM A TLAKOVÉ MYTÍ! 


Čištění ultrazvukem je fyzikálně-chemický proces, který využívá kavitaci a akustické proudy pro vytvoření kmitání molekul. Vlivem podtlaku, bublinky postupně expandují a při opačné polaritě se prudce smršťují a zanikají. Tato místa označujeme jako tzv. kavitační centra. 
V jejich okolí dochází k rychlému nárůstu teploty a k tlakovým vlnám o vysoké energii, které díky tomuto periodickému střídání akustického tlaku a podtlaku narušují vazby mezi povrchem čištěného předmětu a nečistotami. Tento proces se nazývá kavitace. Pokud se toto spojí se správným mycím prostředkem, dochází k dokonalému odstranění veškerých nečistot z povrchu čištěného předmětu.

Tato metoda čištění umožňuje bez jakéhokoli poškození obnovit stav čištěného předmětu a navrátit jej k téměř 99% původního stavu.
 

Využijte služby ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM a ušetřete nemalé prostředky za nákup nového dílu!

 

Výhody a využití čištění ultrazvukem v praxi:

 • K čištění dochází i v místech, která jsou pro mechanické čištění jinak zcela nedostupná
 • Žádné mechanické namáhání, nebo poškození
 • Odstranění nečistot je rovnoměrné po celém povrchu čištěného dílu
 • Ekologické a cenově výhodné
 • S ůčninností téměř 99% navrácení původního stavu dílů
NEJČASTĚJI ČIŠTĚNÉ DÍLY: 
 • Sací potrubí
 • EGR/AGR ventily osobních a nákladních vozidel, stavebních strojů
 • Chladiče EGR/AGR osobních a nákladních vozidel, stavebních strojů
 • Hlavy motorů
 • Vstřikovače
 • Škrtící klapky
 • Karburátory a další..

Účinnost čištění ultrazvukem závisí na: 

 • Kmitočtu - Nižší frekvence (20-25 kHz) mají nejvyšší erozivní účinky, působí agresivněji na jakékoli znečištění, jsou vhodné na silně znečištěné povrchy a velké plochy. 
 • Teplotě - Většina čistících kapalin je nejefektivnějších při vyšších teplotách (okolo 50-60°C). Z toho důvodu k čištění používáme ultrazvukové myčky s přídavným ohřevem, aby výsledek čištění byl maximálně efektivní.
 • Použité čistící kapalině - Používámě výhradně prověřené kapaliny, které nezpůsobují oxidaci, následnou erozi ani jiné napadení čištěných povrchů
 

Zařízení používaná k čištění ultrazvukem: 


 - ULTRASONIC CLEANER 24L - Pro největší, nejrozměrnější díly jsko jsou například hlavy motorů, sací potrubí, chladiče EGR, intercoolery apod. Rozměry čištěných dílů do 55x30x15  cm. Předehřev na 80°C, frekvence 28kHz.

ULTRASONIC CLEANER 24L

 - ULTRASONIC CLEANER 10L - Používaný především na karburátory, EGR ventily, vstřikovače (naftové + benzínové - přímý vstřik) písty, ojnice, škrtící klapky apod.  Rozměry čištěných dílů do 24x30x15 cm. Předehřev na 80°C, frekvence 28kHz.

ULTRASONIC CLEANER 10L

- ULTRASONIC CLEANER 0,6L - Benzínové vstřikovače (při čištění se spouští impulsy proudu do vstřikovačů, aby došlo k ideálnímu vyčištění i vnitřní části vstřikovače), drobné díly, podložky, ložiska a pod. Rozměry čištěných dílů do 13x6x8 cm. Předehřev do 60°C, frekvence 35kHz.

ULTRASONIC CLEANER 10L
 

Tlakové mytí: 


Metoda chemického čištění za pomoci stlačeného vzduchu. Využíváno především pro předmytí, před vlastním čištěním ultrazvukem, nebo při čištění velkých, nadrozměrných dílů, které se nedají vyčistit ultrazvukem z důvodu velikosti, váhy, neforemného tvaru..

 

Ceník služeb čištění ultrazvukem:Ceník čištění ultrazvukem


 
AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC - ABS, FTE, FEBI, SKV GERMANY akce autorozvody
OMEZENÍ DOPRAVY 123 KURÝR AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE