Hlavní stránka Marketingový souhlas

Marketingový souhlas

 

SOUHLAS S MARKETINGEM (NABÍDKY PRODUKTŮ NA MÍRU)Souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky produktů z portfolia společnosti Autorozvody s.r.o. IČ: 02910411, DIČ: CZ02910411, Hradecká 873, Holice, 53401, provozovatele webového portálu www.autorozvody.cz. Na základě tohoto souhlasu budeme moci zpracovávat údaje zejména za účelem analýz k tomu, abychom vás mohli oslovit s co nejvhodnějším produktem nebo službou. Takto zpracovávat budeme údaje, které jste uvedl/-a na našich internetových stránkách nebo aplikacích. Bude se jednat zejména o identifikační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy a telefonního čísla a údaje o produktech a službách, které od nás využíváte. Souhlas je na dobu neurčitou, můžete ho kdykoliv odvolat. Tento souhlas neruší ani neomezuje právo společnosti na nakládání s osobními údaji z jiných právních důvodů.
 

Poučení:
 

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce je povinen vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do vašich práv a oprávněných zájmů, příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů může za správce plnit zpracovatel osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat správce nebo konkrétního zpracovatele osobních údajů o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
Další informace ZDE

Kontakt na správce: gdpr@autorozvody.cz, provozovatele webového portálu www.autorozvody.cz
 
AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC - ABS, FTE, FEBI, SKV GERMANY akce autorozvody
OMEZENÍ DOPRAVY 123 KURÝR AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE