Země původu: Německo
Rok založení: 1910
Web: https://www.rheinmetall-automotive.com/en/
Nabízený sortiment: Kolbenschmidt

Kolbenschmidt | Kvalitní ložiska, písty a další díly

Kolbenschmidt patří mezi největší výrobce automobilových dílů, které dodává jak na aftermarket, tak do prvovýroby automobilek po celém světě. Produkce je specializována na ložiska, písty, vačky a další motorové díly, pístní kroužky nebo odlitky. Vzhledem ke své působnosti se rovněž podílí na inovacích s cílem snížit emise i spotřebu paliva a minimalizovat mechanické tření. K tomu slouží nejenom moderní technologie, ale rovněž užívání kvalitních materiálů, jaké uznávají i největší výrobci automobilů. V nabídce společnosti Kolbenschmidt se nachází jak celé komplety, tak jednotlivé části náhradních dílů.

Ložiska Kolbenschmidt

Ložiska Kolbenschmidt se už celá desetiletí vyznačují vysokou účinností. Mechanické tření je oproti řadě jiných ložisek sníženo a tepelná odolnost naopak zvýšena, což zajišťuje delší životnost a menší opotřebení souvisejících autodílů. V nabídce společnosti Kolbenschmidt je přes 3 000 ložiskových dílů, ať se jedná o skořepiny, pouzdra a axiální pouzdra vyrobená z hliníku, bronzu, mosazi, oceli či kompozitů pevných kovů. K vidění jsou jak v oblasti motoru, tak v podvozku, sedačkách, řízení apod. Za úspěchem firmy Kolbenschmidt stojí neustálý vývoj postavený na desítkách let zkušeností.

Kluzná ložiska Kolbenschmidt

Významnou skupinu tvoří kovová kluzná ložiska motoru, která snižují tření a zajišťují lepší dynamiku. Obzvláště využívaná jsou v moderních benzinových a naftových motorech s vysokým výkonem a kroutivým momentem, v nichž dochází k extrémním zátěžím. Předností motorových ložisek Kolbenschmidt je zvýšená nosnost a nízké tření, zatímco ojnice vyžadují velmi tenkou stěnu při zachování pevnosti. Zejména v převodovkách pak dochází k non-stop tření a těžkému opotřebení všech pohyblivých částí, jimž Kolbenschmidt prodlužuje životnost až o desítky procent. Ložiska pak nejenom déle vydrží, ale zároveň snáší vyšší tepelné zatížení a předchází zadření.

KOLBENSCHMIDT KLUZNÁ LOŽISKA

Nabídka je natolik obsáhlá, že Kolbenschmidt může zákazníkovi nabídnout odlišné typy ložisek z různých materiálů.

  1. K jejich zhotovení dochází v prvním případě pomocí válcování a žíhání hliníku a cínu, případně hliníku a oceli. Takové materiály jsou rovněž užívány při výrobě bimetalových ložisek ve spalovacích motorech, a často rovněž pro pouzdra a podložky.
  2. V druhém případě se jedná o slinuté bronzové kompozity určené pro trimální ložiskové skořepiny, jakých se užívá ve spalovacích motorech.
  3. A nakonec třetí případ, kdy dochází k odlévání bronzu a mosazi na ocelový pás, čímž vzniká v kombinaci s výše zmíněnými třídami extrémně odolný materiál. Ten je následně využíván ve skořepinových ložiskových pouzdrech ve vysoce účinných dieselových motorech.

Ložiska Permaglide Kolbenschmidt

Ložiska Permaglide Kolbenschmidt jsou speciální skupinou, která využívá pevných maziv v plastové matrici, a nevyžadují tak mazání olejem ani tukem. Mechanické tření je přesto velmi nízké a klouzání nic nebrání, skvělá je přitom i tepelná vodivost. Ložiska Permaglide jsou zcela bezúdržbová a lze je vyrobit z několika různých materiálů. Jedná se například o porézní bronzovou strukturu nanesenou na ocelovou nebo bronzovou vrstvu, a následně je impregnována směsí plastů. která zajistí konstantní promazávání. Jejich výhodou je nízká hlučnost při konstantních otáčkách a velmi nízké tření.

KOLBENSCHMIDT LOŽISKA PERMAGLIDE

Speciální ložiska Kolbenschmidt

Speciální ložiska Kolbenschmidt nachází využití u těžké techniky, lodí, kamionů, stavebních strojů atd. Nejčastěji jsou dodávány jako ocelové kompozitní díly s galvanickým povlakem, který vzniká elektrochemickým procesem, s pokovením naneseným rozprašováním, nebo s jednoduchým pocínovaným povrchem. Například pro použití v kompresorových a chladících motorech lze ložiska Kolbenschmidt navíc upravit nanesením bílé kovové vrstvy WM 10 nebo WM 80. Firma se zabývá rovněž výrobou ložiskových pouzder s vnitřním průměrem 0-360 mm a 12-400 mm, která zhotovuje z bronzových nebo hliníkových slitin a ocelových kompozitních materiálů. Nejčastěji jsou tato pouzdra využívána ve studených čerpadlech, automobilovém, sanitárním a větrném průmyslu.

Odlitky (nepřetržité lití) Kolbenschmidt

Odlitky Kolbenschmidt se vyznačují velmi vysokou odolností proti mechanickému poškození i tlakům, jakým jsou komponenty v motorech vystavovány. K jejich výrobě je nejčastěji používán hliník a ocel, s nimiž dosahuje skvělých výsledků. Například mechanické tření je sníženo až o 50 %, spotřeba paliva až o 4 %, a tím úměrně odlehčeno životnímu prostředí. K dosažení nejlepších vlastností jsou vylívány jako jeden kus, případně jako soustava, která do sebe perfektně zapadá.

Písty Kolbenschmidt

Písty Kolbenschmidt mají v automobilovém průmyslu velké jméno, které si získaly jak skvělými vlastnostmi, tak dlouhou životností a přiměřenou cenou. Hlavními přednostmi je snížení mechanického tření o 18 až 50 %, úspora 1,7 % paliva u benzinových motorů a 4 % u motorů naftových, s čímž souvisí i nižší produkce CO2. V nabídce společnosti jsou malé vrtané písty z hliníku a oceli určené pro sériovou výrobu běžných vozidel, i velké vrtané písty z hliníku, oceli a grafitu užívané v největších strojích světa.

Velké vrtané písty Kolbenschmidt

Velké vrtané písty Kolbenschmidt jsou zvláštní divizí komponentů s průměrem 150 - 640 mm, které jsou užívány ve velkých strojích se čtyřtaktními motory. Konstrukci tvoří buď monoblok hliníku, nebo grafitový monoblok s několika sférami, případně jsou písty Kolbenschmidt složené z několika částí grafitu, hliníku a oceli. Společnost je schopna zajistit pro klienty rovněž vývoj nových řešení s celoocelovou konstrukcí. S působností po celém světě patří Kolbenschmidt v globálním měřítku mezi největší výrobce velkých vrtaných pístů pro automobilový průmysl.

KOLBENSCHMIDT PÍSTY

Malé vrtané písty Kolbenschmidt

Malé vrtané písty Kolbenschmidt jsou využívány v osobních i užitkových vozidlech s benzinovým či naftovým motorem, a v poslední době rovněž v hybridech. Vyráběny jsou s důrazem na dlouhou životnost a zefektivnění spalovacího procesu, díky čemuž klesá množství CO2 vypouštěného do ovzduší. Kolbenschmidt používá materiály jako hliník a ocel, které spolehlivě zvládají tepelné extrémy a vysoké zátěže moderních motorů.

Písty Kolbenschmidt pro benzinové motory

Písty Kolbenschmidt pro benzinové motory mají za cíl snižovat mechanické tření a množství CO2 vypouštěného do ovzduší. Důraz je kladen také na nižší spotřebu paliva, takže agregát s písty Kolbenschmidt ušetří až 1,7 %. Využívány jsou jak ve větších vozech, tak u automobilů se zmenšeným motorem (downsizing), v nichž dochází k výrazně vyšším tlakům a zátěžím. V nabídce Kolbenschmidt jsou pouze písty hliníkové, vzhledem k povaze motoru nejsou potřeba ocelové jako je tomu u naftových.

Zmíněné vlastnosti jsou podtrženy dlouhou životností a dobrým akustickým výkonem pístů Kolbenschmidt. V roce 2006 prošly výrobky značnou modernizací a vznikl optimalizovaný koncept LiteKS, který dosáhl v průběhu 2019 již čtvrté generace. Kromě základního provedení mohou být hliníkové písty Kolbenschmidt pro benzinové motory vylepšeny chladícím kanálem, zvýšenou odolností proti teplu, nebo prstencovým nosičem k umožnění vyššího mechanického zatížení.

Písty Kolbenschmidt pro naftové motory

Písty Kolbenschmidt pro naftové motory jsou navrhovány se stále větším důrazem na snížení emisí. I když snáší mnohem vyšší tlaky a teploty uvnitř motoru, zachovávají si kompaktní velikost, která je při downsizingu (zmenšování) motorů pořád žádanější. V nabídce jsou písty hliníkové, jejichž konstrukce je robustní a odolná, a zajišťuje velmi nízké tření. K jejich zhotovení využívá Kolbenschmidt speciální hliníkové slitiny s unikátním procesem odlévání, čímž je dosaženo optimalizované mikrostruktury.

Teprve od roku 2014 nabízí Kolbenschmidt pro osobní vozidla také písty ocelové, jejichž předností je extrémní odolnost a snížení paliva až o 4 %, takže dochází zároveň k nižší produkci CO2. Skvělé vlastnosti si udržují i přes kompaktní velikost, díky níž je dosaženo až o 50 % menšího tření. Vzhledem k nižší konstrukci je lze kombinovat s delší ojnicí pro menší boční síly, nebo využít v celkově menším motoru, u něhož je jedním z cílů snížení hmotnosti.

Hliníkové písty Kolbenschmidt pro užitkové vozy

Hliníkové písty Kolbenschmidt pro užitková vozidla s naftovým motorem se vyznačují vysokou odolností vůči mechanickému opotřebení a tepelné zátěži, za což vděčí unikátní hliníkové slitině. Odolné a houževnaté jádro je zvenčí chráněno další vrstvou, která vzniká pomocí nanotechnologií.

Ocelové písty Kolbenschmidt pro užitkové vozy

Ocelové písty Kolbenschmidt pro užitkové vozy s dieselovým motorem zvládají snižovat spotřebu paliva lépe než písty hliníkové při zachování stejné nebo nižší hmotnosti. Jejich výhodou je rovněž nižší kompresní výška, takže může být použita delší spojovací tyč ke zlepšení třecího výkonu. Často jsou tak ocelové písty Kolbenschmidt využívány v užitkových vozidlech, kde je důraz na snížení hmotnosti. V nabídce jsou dva druhy těchto pístů:

  • CrownteKS zajišťuje maximální snížení spotřeby paliva a emisí CO2, za což se zasluhuje malá výška komprese a kompaktní konstrukce.
  • WeldteKS naopak minimalizuje mechanické tření a druhořadě zajišťují nižší spotřebu paliva. Mají robustnější konstrukci a sníženou výšku komprese, takže je lze využít i v menších prostorech.

Pístové systémy Kolbenschmidt

V rámci poskytování kompletních řešení vyvíjí Kolbenschmidt vedle samostatných složek i kompletní pístové systémy, tedy včetně pístů, pístních kroužků, válců, čepů a ojnic. Jednotlivé části optimalizuje k perfektnímu souladu, čímž je sníženo mechanické tření, a tím i spotřeba paliva a produkovaných emisí, a naopak prodloužena jejich životnost. Ve výsledku tak kompletní pístový systém Kolbenschmidt snižuje tření až o 18 % u osobních automobilů.

Čerpadla Kolbenschmidt

Čerpadla Kolbenschmidt se vyznačují jak vysokou účinností, tak prodlouženou životností. Ta je oproti mnohým vyšší až dvojnásobně, což je u těchto často měněných dílů znatelný rozdíl. V nabídce se nachází čerpadla všeho druhu, olejová, vakuová, i vodní oběhová pro osobní, užitkové a nákladní vozy, v některých případech rovněž do speciálních aplikací. Čerpadla Kolbenschmidt dokáží dohromady snížit spotřebu paliva až o 5 %, což je zejména u nákladních vozidel velký i několik litrů. Správným fungováním i po velkém nájezdu udržují efektivitu a bezpečné ovládání vozu.

Olejová čerpadla Kolbenschmidt

Olejová čerpadla Kolbenschmidt drží krok s moderními motory, které jsou stále více zatěžovány a vyžadují tak perfektní mazání. V portfoliu německého výrobce se nachází všechny známé typy čerpadel pro osobní, užitková i nákladní vozidla, stejně jako speciální olejová čerpadla Kolbenschmidt určena do speciálních aplikací. Po celém světě jsou užívána zejména v užitkových vozech s výkonem 300 až 600 koní (tj. 220 až 441 kW); i při extrémním zatěžování nabízí olejová čerpadla prodlouženou životnost a perfektní účinnost.

KOLBENSCHMIDT OLEJOVÁ PUMPA

Díky vlastnímu vývoji se Kolbenschmidt přímo podílí na snižování emisí, na něž je v posledních letech kladen stále větší důraz. Samotným výrobcům automobilů tato nutnost odpadá a podílí se tak pouze na začlenění čerpadel do systémů vozidel. V sériové výrobě se objevují lamelová čerpadla s proměnným průtokem pro konstantní tlak oleje, čímž dochází k zásadnímu snížení spotřeby paliva o 2 - 5 %.

Vakuová čerpadla Kolbenschmidt

Vakuová čerpadla Kolbenschmidt ve voze zajišťují podtlak důležitý pro zvýšení brzdného výkonu, k ovládání servosystémů a recirkulaci výfukových plynů. Výrobce vyvinul vlastní unikátní konstrukci s jednou lopatkou, jakou dokáže upravit pro různé modely automobilů. Díky tomu snižují vakuová čerpadla Kolbenschmidt spotřebu paliva a naopak zvyšuje ovladatelnost. I přes tyto vlastnosti si udržují kompaktní rozměry a jsou konstrukčně velmi jednoduchá, avšak dostatečně robustní pro zvládání vysokých zátěží.

KOLBENSCHMIDT VAKUOVÁ PUMPA

Čerpadla vody a chladící kapaliny Kolbenschmidt

Z dílny Kolbenschmidt pochází rovněž vysoce kvalitní vodní oběhová čerpadla a čerpadla chladící kapaliny, Ve vozech patří obecně k nejporuchovějším dílům, které po několika letech vyžadují výměnu. Výrobce Kolbenschmidt používá k jejich zhotovení natolik kvalitní a odolné materiály, aby jeho čerpadla vydržela výrazně déle než ta běžná. Vždy je přitom zajištěna 100% kompatibilita s konkrétním vozidlem, aby se motor při studeném startu rychle zahřál a docházelo k efektivnímu chlazení i během náročných výkonů.

KOLBENSCHMIDT VODNÍ PUMPA

Díky efektivitě čerpadel Kolbenschmidt je snížena spotřeba o 2 až 3 %, což současně snižuje emise a redukuje ztrátu tření. V nabídce Kolbenschmidt se nachází mj. inovativní elektronicky kumulované vodní oběhové čerpadlo (známé jako WCP / Watercool Pump), které využívají výrobci vozidel po celém světě od roku 1996. Nejčastěji pro funkce chlazení a topení, které nejsou závislé na hlavním okruhu. Další využití nachází u turbodmychadel a systémů pro recirkulaci výfukových plynů.

Emisní a termo systémy Kolbenschmidt

Emisní a termo systémy Kolbenschmidt představují komponenty řízení / regulace proudících plynů nebo tepla. Jedná se například o klimatický kompresor, který se zasluhuje o správnou cirkulaci v chladícím okruhu, nebo EGR ventil, jehož činností je vracení části spalin a tím snižování vypouštěných škodlivin do ovzduší. V nabídce nechybí ani výfukové klapky a elektricky ovládané ventily pro správné vstřikování vzduchu v systémech čištění výfukových plynů.

Systémy recirkulace výfukových plynů Kolbenschmidt

Systémy recirkulace výfukových plynů Kolbenschmidt jsou vyráběny pro osobní, užitková i průmyslová vozidla s benzinovým nebo dieselovým motorem. Nejvíce jsou přitom známy jako EGR ventily u vozidel se vznětovým agregátem, v němž vrací část zplodin zpět do motoru, čímž snižují množství emisí vypouštěných do ovzduší. Kolbenschmidt vyrábí ventily jak pro moderní automobily, tak pro některé starší ročníky. Konstrukčně jsou vždy navrženy pro dlouhou životnost a maximální účinnost i po dlouhém nájezdu a častém zatěžování.

KOLBENSCHMIDT SYSTÉMY RECIRKULACE

Výfukové klapky Kolbenschmidt

Výfukové klapky Kolbenschmidt, v některých případech známé jako ECV, jsou vyráběny pro osobní i užitková vozidla. Představují nezbytné řešení u moderních motorů. v nichž zajišťují proudění plynů do správného vedení s ohledem na jejich funkci, případně se jedná o akustické klapky, jejichž cílem je snižování hluku.

Historie výrobce autodílů Kolbenschmidt

Vznik společnosti Kolbenschmidt se datuje více než století zpět, konkrétně do roku 1910, kdy se podílela na vývoji motorových vozidel. Velmi rychle však došlo ke spojení s firmou Pierburg, která se později zabývala úpravou směsovacího procesu v motorech a karburátorech. Výsledkem byla dnešní Rheinmetall Automotive AG, která operuje po celém světě. Ačkoliv se každá značka zabývala výrobou odlišných komponentů, stále spolupracovaly, a mají tak do jisté míry společnou historii. Psal se rok 1928, když sjížděl z linky vůbec první druh karburátoru zvaný Solex vyrobený pro společnost Hanomag. Byl to zároveň počátek produktu, kterým Pierburg udělal doslova díru do světa a po mnoho desetiletí se držel na přední příčce v dodávkách automobilkám i na trh s náhradními díly.

Po roce 1986 se firma zaměřovala na další vývoj třícestného katalyzátoru, který de facto ukončil výrobu i využívání méně spolehlivého karburátoru. Cílem bylo udržet si v tomto segmentu vedoucí postavení a přinést další inovace pro snížení spotřeby paliva a emisí. Velké jméno si firma Pierburg postupně získávala také v oblasti elektromagnetických ventilů, a nadále úzce spolupracovala s Kolbenschmidt, který začínal odlévat první písty do spalovacích motorů a v roce 1934 vybudoval moderní dílnu k jejich obrábění.

O rok později už sjížděla z linek první kluzná ložiska Kolbenschmidt a vývoj pokračoval. S rozmachem automobilového průmyslu bylo třeba vytvořit výkonnější písty s novou konstrukcí i materiály. Od 60. let proto ve firmě vznikaly písty hliníkové, a později také profilované. Vývojem materiálů i samotných konstrukcí získaly písty Kolbenschmidt skvělé třecí vlastnosti, požadovaný výkon a pevnost, rychlé ochlazování a nízkou hlučnost.Máte zájem o sortiment značky Kolbenschmidt? Můžete ho nalézt pomocí hledácího pole na našem e-shopu.

Autor článku
Jaroslav Peremský
Jsem manažer prodeje a marketingu s mnohaletou praxí v různých firmách a odvětvích. V roce 2016 jsem se rozhodl plně zaměřit svoji pozornost na automobilový průmysl a prodej autodílů. Využil jsem svých zkušeností, které jsem spojil se svými zájmy a koníčky. Mým cílem je posunout laťku v oblasti prodeje autodílů na vyšší úroveň. V praxi jsem více jak 7 let a své nově nabyté znalosti v oblasti prodeje autodílů a spotřebního zboží pro auto-moto mohu díky blogu publikovat a sdílet s Vámi.
AKČNÍ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC - ABS, FTE, FEBI, SKV GERMANY akce autorozvody
OMEZENÍ DOPRAVY 123 KURÝR AUTOROZVODY
VYHODNA DOPRAVA PPL CENA AUTOROZVODY
ČIŠTĚNÍ DPF! BEZ MECHANICKÉHO ZÁSAHU, ŠETRNĚ, EKOLOGICKY! DPFHOLICE